Foto

Žatecká ulice se uzavře pro osobní i nákladní dopravu.

Letošní rekonstrukce si vyžádá úplnou uzavírku komunikace

Do Žatecké ulice se vrátí těžká technika

JESENICE. Začátkem března by se měla opět vrátit do Jesenice těžká technika. Po zimní pauze tu bude dokončena rekonstrukce Žatecké ulice. Stavba sebou přináší několik nepříjemností, jako je uzavírka silnice a objevující se praskliny na domech v těsné blízkosti stavby.

Rekonstrukce Žatecké ulice, která zahrnuje výstavbu kanalizační a vodovodní sítě, chodníků a veřejného osvětlení začala vloni v létě. Na konci listopadu ale musela být pozastavena kvůli zimní pauze. „Kanalizace je hotova do míst pod Rabasovou ulicí. Celý rozbagrovaný úsek je provizorně zakryt recyklovaným asfaltem s tím, že až se firma vrátí, provizorní povrch vyhrabe a bude pokračovat dále ve stavbě kanalizace od Rabasovy ulice k Mírovému náměstí,“ vysvětlil starosta Jesenice Jan Polák.

Vloni byla uzavírka ve městě řešena kyvadlově pomocí semaforů. Letos to už nepůjde, protože kanalizační přípojky k nemovitostem budou zasahovat do obou jízdních pruhů komunikace. „Stavební společnost usiluje o úplnou uzavírku ulice v úseku od Mírového náměstí až ke kapličce na konci města, a to pro veškerou tranzitní dopravu. Pro místní, kteří mají v ulici své nemovitosti, bude přístup vyřešen v nějaké omezené formě,“ dodal.

Ve čtvrtek 7. února se ve městě uskuteční schůzka se zhotovitelem stavby, dopravní policií a zástupci Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, kde se bude také řešit úplná uzavírka silnice a případné objízdné trasy.

Chodníky a osvětlení

Hotovo by mělo být v červnu letošního roku. Zatím je ale firma s pracemi výrazně ve skluzu. „Uvidíme, když se ulice uzavře úplně, jestli doženou časový skluz,“ doufá starosta. Po dokončení rekonstrukce komunikace, má dodavatel ještě měsíc na to vybudovat nové chodníky a veřejné osvětlení. „Ještě před začátkem stavby byly chodníky ve špatném stavu a stavba je zničila úplně. Proto jsme je na zimu jen vyspravili asfaltovým recyklátem, tak aby byly schůdné,“ upřesnil Jan Polák. I při těchto dokončovacích pracích bude ve městě uzavírka zmíněné ulice. Ale už jen kyvadlově, řízena semafory a práce se budou provádět v úsecích po padesáti metrech. Stavbu má pod patronátem Ředitelství silnic a dálnic, které s městem a Vodohospodářským sdružení obcí Rakovnicka uzavřelo smlouvu o spolupráci. Stavba stojí 37,5 milionu korun, město ale hradí jen část za chodníky a veřejné osvětlení. Na financování obou akcí získala Jesenice dotaci. Nové chodníky vyjdou město na 4,7 milionu korun, z čeho pokryje 3,1 milionu dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Veřejné osvětlení bude stát 2,2 milionu a město použije dotaci z Integrovávaného operačního programu, který získali přes Místní akční skupinu Rakovnicko ve výši 1,3 milionu korun. „Předpokládáme, že bychom použili také dotaci ze Středočeského kraje ve výši zhruba 1,7 milionu korun, takže dopad na obec by byl relativně nízký,“ vysvětlil.

Oprava Plzeňské ulice

Město vyjednává s ŘSD i další etapu oprav, a to v navazující ulici Plzeňská. „Jednalo by se o úsek od Mírového náměstí na konec města směrem na Plzeň,“ upřesnil starosta. V současné době je hotová projektová dokumentace a mělo by se začít se soutěží na dodavatele stavby. V Plzeňské ulici by se jednalo už jen o opravu kanalizace a vodovodu, rekonstrukci vozovky a vybudování nových chodníků a veřejného osvětlení. „Pokud vše dobře dopadne, předpokládáme zahájení této akce v srpnu letošního roku, s tím, že bude pokračovat až do roku 2020,“ doplnil Jan Polák.

Komplikace se stavbou

Rekonstrukce Žatecké ulice s sebou přináší mnoho nepříjemností. V době, kdy tu probíhala částečná uzavírka, byl uzavřen i Všesulovský most, takže Jesenicí proudila veškerá nákladní doprava, což bylo velice znát. Navíc, jak už jsme psali, na domech v těsné blízkosti stavby se objevily praskliny. Nyní probíhá posuzovaní rodinných domů statikem, který by měl potvrdit, nebo vyvrátit, zda je způsobila právě tato stavba.

Pokud se ukáže, že ano, budou majitelé domů odškodněni. Velkým problémem je také to, že zhotovitel parkuje stavební techniku na soukromém pozemku v Rabasově ulici. A kvůli častým přesunům těžké techniky dochází k poškozování povrchu silnici i chodníků. Město veškeré škody dokumentuje a zhotovitel by je měl podle smlouvy před dokončením stavby opravit.

Renáta Fryčová

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.