Foto

Organizátorka rakovnické sbírky Eva Hvězdová (vlevo) koledovala s Třemi králi na Husově náměstí.

Sbírka pomáhá nejenom lidem z okresu ale i potřebným ze zahraničí

Tři králové koledují na pomoc potřebným

RAKOVNICKO. V těchto dnech můžete na Rakovnicku potkat Tři krále. Koledovat budou až do pondělí 14. ledna. Sbírky pořádají farnosti, charity, ale i školy nebo jednotlivci a přispět králům do kasičky může každý. Za odměnu dostanete cukřík nebo požehnání domu.

Na Rakovnicku je několik organizací, které Tříkrálovou sbírku pořádají. Jednou z nich je také farnost Rakovník, která spadá pod Arcidiecézní charitu Praha. Hlavní organizátorkou je už několik let Eva Hvězdová. Koledníky potkáte v Rakovníku, ale i v Lišanech, Povlčíně, Krupé nebo v Lubné. „V letošním roce máme zapečetěných celkem deset kasiček,“ prozradila Eva Hvězdová. Kasičky se vždy zapečeťují na Městském úřadě v Rakovníku, kde je 14. ledna opět rozpečetí, spočítají peníze a pošlou je na účet charity.

V sobotu vyšli Tři králové koledovat také v Čisté a okolí. „Čistá se připojuje k projektu sousední farnosti Kralovice a výtěžek sbírky posíláme na projekty diecézní charity Plzeň, dle jejich uvážení,“ řekl jáhen Daniel Váhala. Letos zapečetili celkem deset pokladniček. „Sbírka se u nás letos uskutečnila v sobotu 5. ledna. Sešli jsme se na čistecké faře, rozdělili si rajóny a vyrazili ven,“ vypráví jáhen a dodává: „Po měsíci pořádáme v Kralovicích takzvanou afterparty, kde se scházejí všichni naši koledníci.“

Se sbírkou pomáhá škola

V Jesenici se od prvopočátku do sbírky zapojují žáci školní družiny a internátu ze základní a praktické školy v Jesenici se svými vychovatelkami a asistentkami. „Rozloučili jsme se s rokem 2018 a již chystáme aktivity pro rok 2019. Tou první je tradiční Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Charita Česká republika,“ řekla ředitelka školy Hana Vanická. Poprvé se žáci do kostýmů Kašpara, Baltazara a Melichara převlékli v pondělí 7. ledna a koledovat budou celý týden. „Kostýmy si žáci vyrobili společně s vychovatelkami v zájmových ateliérech a po Jesenici se budou pohybovat dvě skupinky „králů“,“ prozradila. Výtěžek ze sbírky je odesílán na účet Charity České republiky a škole se z něj pak část vrací. „Záměrem sbírky je podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří jsou ubytováni na internátě školy,“ vysvětlila Hana Vanická a dodala: „Jeseničtí občané jsou velice vstřícní, většina nás srdečně vítá a obdarovává.“

Peníze ze sbírky pomáhají především lidem z Rakovnicka. „Z celkového výtěžku putuje 65 % přímo do regionu, 15 % využívá na své projekty diecézní Charita, 10 % se zasílá na pomoc potřebným do zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a 5 % pokrývá režii sbírky,“ vysvětlila zástupkyně ředitele pro public relations Arcidiecézní charity Praha Jarmila Lomozová. Část letošního výtěžku Tříkrálové sbírky pořádané rakovnickou farou půjde tedy na podporu poradny Magdalla, která se věnuje obětem násilí. „Vloni se vykoledovalo 48 132 Kč. Na Rakovnicku podpořil výtěžek ve výši 31 286 korun rekonstrukci altánku na zahradě rakovnické farnosti.

Renáta Fryčová

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.