Posudek ukáže, zda škody způsobila stavba kanalizace

Na domech se objevily praskliny

JESENICE. Na konci srpna se začalo ve městě se stavbou kanalizace a vodovodu v Žatecké ulici. Ještě než byly ukončeny poslední práce před takzvanou zimní pauzou, začali obyvatelé ulice zjišťovat, že se jim na domech objevují praskliny. To, jestli je zapříčinily právě prováděné práce, bude v následujících měsících zjišťovat stavební znalec.

Co je příčinou?

„Občané nám hlásí, že se jim na domech objevily praskliny, které tam dříve nebyly,“ řekl jesenický starosta Jan Polák a dodal: „Na posledním kontrolním dnu jsme se s Ředitelstvím silnic a dálnic domluvili, že zajistí během zimní pauzy odbornou kontrolu.“ Pokud by se zjistilo, že poničení domů opravdu způsobila stavební technika, musel by dodavatel stavby zajistit opravy domů, nebo finančně odškodnit majitele. Zatím se to zdá jako nejpravděpodobnější varianta. Další možností je pracující podloží . „Jesenice stojí na jílovém podloží a to když vyschne, začne pracovat,“ vysvětlil starosta. Praskliny se objevují nejen na obvodních zdech domů, ale třeba i na podlahách.

Poničené stěny

„Poruchy vznikají většinou v rozích budov. U jednoho domu došlo dokonce k popraskání dlažby ve vchodě. Byla tři roky stará a před začátkem stavby byla v pořádku,“ uvedl starosta. Někteří majitelé mají stav domů před stavbou zdokumentovaný. A to zejména ti, kteří čerpali hypotéku nebo jiný stavební úvěr a fotografie dokládali bance.

V součastné době se jedná zhruba o deset poškozených domů. Jejich hlavní nevýhodou je, že stojí ve staré zástavbě města. „Některé domy byly postaveny už v 19. století, další od 30. let minulého století. Některé domy byly postaveny na základech starých domů. Takže ty nedostatky se tam mohou bohužel projevit,“ uvedl Jan Polák. Zhotovitel byl ale zástupci města na situci upozorněn a dobře tedy věděl, jaké stavby v okolí stojí.

Zkontrolují všechny stavby

Jelikož po zimní pauze bude stavba kanalizace ve městě pokračovat dále Žateckou ulicí až k Mírovému náměstí, je možné, že poničených domů ještě přibude. Proto se posouzení týká všech domů v Žatecké i Rabasově ulici.

„Podle předběžných informací bude zhotovena nezbytná fotodokumentace vnitřních prostor jednotlivých domů a dále po započetí prací měření otřesů. Na základě grafů z měření bude stanovena odolnost okolní zástavby, což umožní posoudit praskliny v jednotlivých domech,“ vysvětlil starosta. To znamená, že by měl ke každému domu vzniknout znalecký posudek se stavem k 1. březnu letošního roku a pak dojde k vyhodnocení stavu po dokončení stavby. „Dle informací odborníka by neměl být problém díky uvedenému měření posoudit zpětně i praskliny, které se na domech objevily v období realizace I. etapy stavby,“ doplnil Jan Polák.

Renáta Fryčová

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.