Na zasedání František Štiller poslal místo sebe písemnou rezignaci

Schválili si jen poloviční odměny

BRANOV. Na přelomu října a listopadu se v obcích rozběhla ustavující zasedání nově zvolených zastupitelstev. Velkou neznámou bylo zasedání v Branově, kde po komunálních volbách nedostal důvěru dlouholetý starosta František Štiller. V úterý 30. října se na sále místní sokolovny sešla čtyřicítka občanů, kteří byli zvědaví, kdo povede jejich obec další čtyři roky.

Úvodní slovo si vzal bývalý místostarosta Josef Pavlíček, který sám v letošních volbách nekandidoval. Nepřítomnost zvolených zastupitelů Františka Štillera a Jaroslava Votroubala vysvětlila až zveřejněná písemná rezignace. Jejich místo nahradili náhradníci Zlata Malá a Edita Štillerová.

Prvním bodem ustavujícího zasedání bylo schválení programu. Společně a bez námitek se zastupitelé shodli na veřejné volbě starosty. Roman Pálek navrhl na post starosty Jiřího Zigmunda, který byl zvolen všemi přítomnými. Sál se v ten okamžik roztleskal a na všech byla vidět značná úleva. Slovo si převzal právě zvolený starosta. „Předně děkuji za projevenou důvěru. Až se za čtyři roky bude hodnotit naše práce, tak snad bude hodnocení pozitivní a bude za námi vidět kus odvedené práce,“ sdělil v krátkosti Jiří Zigmund. Postupně byli zvoleni i místostarosta Roman Pálek a předsedové členové finančního a kontrolního výboru, a dále pak stavebního a sociálně-kulturního výboru.

Když přišel na řadu bod týkající se odměn, starosta navrhl, aby zastupitelstvo bylo odměňováno ve výši 50% částek daných zákonem. „Doposud jsme tady nikdo z nás nic nepředvedl. Je tu dostatečný prostor k tomu, aby se případné odměny ve čtyřletém období podle aktivity zvýšily či snížily,“ odůvodnil nově zvolený starosta svůj návrh a zastupitelé jej odhlasovali všichni bez připomínek.

V závěru ustavujícího zasedání byl prostor pro diskuzi. Jako první si vzal slovo Miroslav Varyš, který jako jediný zbyl z kandidátní listiny Sdružení nezávislých kandidátů po rezignaci svých kolegů. Neopomněl poděkovat předchozímu vedení a apeloval na to nové, aby pracovalo v zájmu občanů na základě volebních programů. Slovem ho podpořila manželka, jenž se zeptala na situaci ohledně tak dlouho očekávané výstavby čističky. Starosta Zigmund přítomné ujistil, že udělá vše pro to, aby se na tomto projektu začalo pracovat. „Myslím si, že v uplynulém období se promrhalo mnoho času díky špatné komunikaci. Podnikl jsem i několik kroků, abych se dozvěděl nějaké informace, avšak neúspěšně. Nyní bude důležité předání úřadu. Bohužel v této době Branov nemá na úřadech dobrou pověst. I přes pošramocenou pozici jsme připraveni si poradit,“ ukončil toto téma.

S dotazem, kdo povede účetnictví, přispěl do diskuze jeden z přítomných občanů.„Včera jsem dostal oficiální sdělení, že dosavadní funkce účetní Lenky Menclové končí ke 31. říjnu. Informace, že před dvěma měsíci účetní podala výpověď, se podařila po celou dobu utajit. Ale i na to jsme připraveni,“ odpověděl starosta.

Závěrem Jiří Zigmund poděkoval předchozímu vedení a vyzvedl řadu věcí, které se na Branově podařily. „Chceme pokračovat v tom, co funguje. Jsem přesvědčen, že dnešní zastupitelstvo je skupina lidí, která má zájem a chuť dělat správné věci pro obec. Navrhuji v rámci možností udělat tlustou čáru a zbytečně se nevracet do minulosti. V neposlední řadě patří obrovské poděkování voličům za jejich přízeň. Věřím, že i na dalších zasedání se budeme shledávat v takovém hojném počtu a věci budeme řešit společně,“ ukončil starosta první zasedání nového zastupitelstva.

Alžběta Brabcová

Mezi čtyřma očima

Jiří Zigmund je úspěšný podnikatel, který se na Branově narodil. Aby mohl kandidovat, změnil si trvalé bydliště. „Přesto, že bydlím jinde, Branov je pro mě pořád domovem. Situace, jenž tu je, mi není lhostejná. Je to pro mě výzva. Jezdím po celém světě a všude se dokážu domluvit, ale na Branově to z jakéhosi důvodu nešlo. Věřím, že se nám podaří napravit reputaci této malebné vesničky,“ dává si za jeden z mnoha cílů nově zvolený starosta.

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.