Foto

Jeseničtí zastupitelé skládají slib do rukou starosty a tajemnice.

Město připravuje rekonstrukci budovy statku

Jesenice beze změn a s potleskem

JESENICE. Úsměvy, klid a věcnost provázely ustavující zastupitelstvo v Jesenici. Městečko v nejzápadnějším cípu našeho okresu by mohlo sloužit jako modelový případ, jak důstojně a bez zbytečných okázalostí naplnit základní akt zákonu o obcích na další čtyři roky.

Ve vrcholných funkcí trvá „status quo“ z předchozího období. Starostou zůstává Jan Polák, jeho zástupcem Roman Valuš (oba ODS). Pětici radních doplňují Danuše Vopatová, Petr Koníř (oba i v uplynulém období za Nezávislé) a nově v nejvyšším orgánu zasedne Martina Karbanová (Jesenice o nás).

Vzhledem k výsledkům voleb se dramatické zvraty při úterním zasedání neočekávaly. Možná právě proto přišly na schůzi pouhé dvě desítky místních občanů. Jejich vřelý potlesk doprovázel slib zastupitelů i volby do všech kontrolních orgánů města. Ty byly svěřeny do rukou opozice. V čele finančního výboru stanula Světlana Balounová (KSČM) a předsedou kontrolního výboru byl zvolen Ivan Procházka (dříve radní za ČSSD).

V závěru slavnostní části starosta poděkoval voličům a všech patnáct zastupitelů vyzval ke spolupráci. Dále nastínil, co Jesenici v příštím období čeká. „Dveře mojí pracovny jsou otevřeny pro každého i pro nápady, ať již přijdou zleva či zprava. V první řadě chceme dokončit započaté úkoly a připravit město na nové dotační období, protože ani po roce 2022 nebudou dotační programy končit. Po odkoupení budovy bývalého státního statku je naším největším úkolem ji zrekonstruovat a zřídit v ní služby ku prospěchu všech občanů,“ upozornil čerstvě zvolený starosta.

Jako velkou starost uvedl zajištění služeb dětského lékaře. Ten současný v Jesenici končí a „na trhu“ je jich nedostatek. Jan Polák také vyzdvihl, že je dobře, že zvolené subjekty mají v programových prioritách spoustu společných úkolů. Na starostova slova navázal poděkováním voličům i místostarosta Roman Valuš. Podle něj je v Jesenici tolik úkolů, že by na jejich realizaci byla zapotřebí minimálně dvě volební období.

V diskuzi Valuš připomněl, že jedním z aktuálních úkolů je osud jesenických rybníků. Město by je s Povodím Vltavy rádo využilo jako zásobárnu vody přivedené ze severu Čech a potřebné při revitalizaci rakovnického potoka. V rámci restitučních nároků však o rybníky požádal soukromý subjekt a situaci řeší soud.

Sláva Vaic

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.