Roztocké zastupitelstvo stabilizovalo situaci ve škole

Nová ředitelka až po volbách

ROZTOKY. Před měsícem jsme informovali o situaci v Základní a mateřské škole v Roztokách. Poté, kdy zastupitelstvo obce odvolalo k 30. červenci letošního roku z funkce dlouholetou ředitelku školy Zdeňku Janečkovou (skončilo jí šestileté funkční období a starostka obce Lenka Peterková její mandát neprodloužila), vypsalo výběrové řízení na novou ředitelku, do kterého se přihlásily dvě kandidátky – stávající zástupkyně ředitelky ZŠ a MŠ Roztoky Libuše Bulantová a současná ředitelka ZŠ Zbečno Martina Pidrmanová. Výběrové řízení proběhlo 2. května a odborná komise shledala obě kandidátky jako vhodné a určila pořadí 1. paní Bulantová, 2. paní Pidrmanová.

Koho starostka do funkce jmenuje, mělo zaznít na veřejném zasedání 22. května. Po emotivním průběhu jednání prohlásila starostka, že do funkce nové ředitelky bude jmenovat paní Pidrmanovou, zatímco většina zastupitelů (a přítomné veřejnosti) se klonila k tomu, aby byl respektován názor odborné komise, tudíž aby novou ředitelkou byla jmenována Libuše Bulantová. Jednání nakonec skončilo patovou situací, kdy starostka přislíbila, že své rozhodnutí sdělí na úřední desce obce do 25. května.

Tam se informace opravdu objevila. Starostka občanům sdělila, že vzhledem ke složitosti rozhodnutí ho odkládá do 30. června. Nakonec se ještě v samém závěru měsíce května objevilo na úřední desce překvapivé sdělení, v němž paní starostka uvedla, že doporučení konkurzní komise bere na vědomí a rozhodla nejmenovat žádného z doporučených kandidátů. Na dotaz našeho listu doplnila, že nové výběrové řízení vypíše během několika následujících hodin.

Vzniklou situací se zabývalo zastupitelstvo obce na svém jednání 19. června. To opět probíhalo za velké účasti roztockých občanů. Po obsáhlé diskuzi se zastupitelé usnesli, že do konce stávajícího volebního období už nebude další výběrové řízení na obsazení postu ředitele školy vypisováno. „Ke stabilizaci situace ve škole to je rozumné řešení. Nebylo to tedy jen mé rozhodnutí, ale rozhodnutí celého zastupitelstva, jehož jsem i já členem,“ okomentovala lakonicky usnesení Lenka Peterková.

Tomáš Bednařík

Školu povede dál

Při jednání 19. června také zastupitelé uložili starostce, aby pověřila některou ze stávajících učitelek řízením školy do doby, než bude na základě výběrového řízení jmenován nový ředitel. Starostka následně pověřila, počínaje 1. srpnem, řízením školy stávající ředitelku Zdeňku Janečkovou.

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.