Foto

Zedníci opravili omítku v soklové části kostela. Nyní čeká svatostánek velké malování.

 

Obnova oltáře bude mít tři etapy, první začne letos

Zedníky vystřídají restaurátoři

LUBNÁ. Stačil zájem a ledy se pohnuly. A od té doby se hýbou stále. O čem je řeč? O kostele sv. Jiří v Lubné. Se svatostánkem to vypadalo stejně jako v jiných vesnicích, kde věřící dávno vymřeli. Bídně. Místní jen lamentovali, že vypadá hůř a hůř a že by se církev měla o svůj majetek začít starat. Zájem o památku byl víc nezájmem. Záchrana přesto přišla. Paradoxně až z druhého konce republiky.

Od roku 2015, kdy ostravský genealog s lubenskými kořeny Vladimír Kejla založil Nadační fond kostela sv. Jiří v Lubné, už se na památce udělala spousta práce. Nejprve se do hlavních vstupních dveří instalovaly mříže, aby se od dubna do listopadu mohly kvůli větrání nechávat otevřené. Dále se kostelu odlehčilo od holubího trusu, kterého byly ve věži doslova závěje. Pak došlo na zásadní krok – zaplynování, které z božího chrámu vyhnalo červotoče. Ten si do té doby nerušeně pochutnával na kostelních lavicích, oltáři, kazatelně i kruchtě. Neuniklo mu nic, co bylo ze dřeva.

Místo holubů se posléze do věže nastěhoval elektromagnet. To proto, aby mohl zdejší zvon odbíjet poledne i bez hodinového stroje, který ve věži nikdy nebyl. Od loňského roku tak můžete hlas zvonu slyšet každý den. Kostel jako by tím dával vědět, že se opět pomalu stává srdcem vesnice.

Loni po něm také začali pobíhat restaurátoři a okukovat hlavní oltář, na kterém napáchal červotoč spousty škod. Některé zdobné prvky nahlodal tak, že opadávaly jako červivé hrušky.

S tím už však bude utrum. Odbor památkové péče rakovnické radnice poskytl dotaci, a tak se bude moci letos s restaurováním oltáře začít. Spoluúčast k dotaci se poskládá z peněz nadace a příspěvku obce, která má svatostánek ve výpůjčce. Restaurovat se bude oltář i obraz. Na něj by, bude-li mít Lubná dotační štěstí, mohlo navázat restaurování kazatelny, případně varhan. To už je však hudba budoucnosti.

Dřív než restaurátoři, obsadili svatostánek zedníci. „Kostel už jsme odvodnili. Okapní svody jsme zapustili do země a odvádíme dešťovou vodu mimo stavbu, takže už neteče do základů a zdivo pomalu vysychá. Díky tomu se mohli zedníci pustit do opravy omítek v soklové části stavby. Uvnitř i venku byly omítky v této partii kvůli vlhkosti špatné. Proto se oklepaly a znovu nahodily,“ říká starosta Pavel Soukup. Na červen je naplánováno velké malování. Uvnitř se celý kostel vybílí, zvenčí bude natřen (stejným odstínem jako zbytek fasády) jen nově nahozený sokl.

Markéta Hartlová

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.