Foto

Jedna strana praporu, na níž je vyšit symbol habsburské monarchie, se dochovala v neporušeném stavu.

 

Více než sto let starý prapor zůstává v krabici

Unikát našli na půdě

HOŘOVIČKY. Ještě pořád se na půdách rodinných domů dají najít poklady. Ten, který dostala obec Hořovičky, na ní čekal na znovuobjevení desítky let. Nález praporu zdejšího Spolku vojenských vysloužilců není mimořádný jen sám o sobě, ale i tím, že ho nálezce nezpeněžil na burze, ale věnoval obci. Prapor má velkou historickou hodnotu a význam. Zastupitelé však musejí k tomuto poznání ještě dozrát. Když bylo na zasedání zastupitelstva projednáváno, zda nechají prapor zrestaurovat, byla většina proti.

Někdy v prosinci 2016 obec zkontaktoval muž z Prahy, který v Hořovičkách při vyklízení domu po babičce objevil na půdě dva prapory. Velký vyšívaný a malý s erbovním znamením, na němž není žádný nápis, proto není jasné, k čemu sloužil. Oba obci věnoval. Starosta se poté poradil s místním nadšencem do historie a ten ho nasměroval na rakovnický archiv.

„Pan starosta přivezl prapory ukázat, a protože mám konktakty na Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, nabídla jsem mu, že je převezu ukázat tamním restaurátorům. Velký prapor Spolku vojenských vysloužilců je velmi zajímavý nález. Je ještě z doby Rakouska-Uherska. Takových se moc nedochovalo,“ říká Renata Mayerová, ředitelka rakovnického okresního archivu.

Prapor potřebuje restaurátorský zásah. Musí se celý vyčistit a ze strany, kde je vyšit erb s českým lvem, je potrhaný. Druhá strana s dvouhlavým orlem, tedy symbolem habsburské monarchie, a německy psaným názvem spolku je v dobrém stavu.

„Prapor si prohlédla Alena Samohýlová, která je jednou z našich nejzkušenějších odbornic na textil. Několik praporů Spolků vojenských vysloužilců už i restaurovala. Doporučila vhodný postup a také spočítala, kolik by zrestaurování stálo. Pokud by měl prapor ochrannou fixaci, nebyl by na přímém slunci a dodržel by se určitý parametr stabilní teploty a vlhkosti, mohl by být klidně vystaven i na obecním úřadu,“ přibližuje ředitelka archivu.

I když nebyla navržená cena na zrestaurování příliš vysoká (30 až 40 tisíc korun), zastupitelstvo nabídku neschválilo. „Jak budeme postupovat dál, zatím nevím. Vím, že by byla škoda, kdybychom prapor nechali v takovém stavu a zůstal by jen uložený v krabici v kanceláři. Od doby, co byl návrh na renovaci praporu zamítnut, už jsme o něm ale nejednali,“ říká starosta Hořoviček Ivan Fides.

Markéta Hartlová

Dobročinný spolek

Spolky vojenských vysloužilců vznikaly v 70. a 80. letech 19. století v každém městě či větší obci zemí Koruny české. Patřily k dobovému koloritu podobně jako hasiči. Kromě sdružování se byla jejich hlavním úkolem charitativní činnost, např. podpora chudých členů spolku, pomoc v nemoci, ve stáří, péče o vdovy a sirotky z fondu spolkové pokladny. Spolky měly příjmy z členských příspěvků, příspěvků obce a darů. Mívaly reprezentativní prapor se symboly příslušnosti ke státu a označením místa působnosti. Symbolem vysloužilců byl zlatý planoucí granát.

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.