Jak hodnotí starostové uplynulý rok?

Pavel Jenšovský, starosta Rakovníka

„Rok 2017 považuji za skutečně úspěšný. Přesto, že jsme vynaložili velmi vysoké částky na investice a každoročně zvyšujeme objem peněz na opravy a údržbu majetku, máme na konci roku na účtech více než sto milionů korun,“ míní starosta.

Z velkých akcí připomíná druhou etapu revitalizace sídlišť Bendovka a Sportovní – Klicperova, rekonstrukci řady ulic, průtah cyklostezky městem, nový povrch na hřišti pro pozemní hokej a rekonstrukci prostranství Na Sekyře. Zmiňuje i další část komunikace ke kynologickému cvičišti, výměnu oken na 1. ZŠ, dokončení vnější rekonstrukce MŠ V Hradbách, výměnu střechy na budově radnice a chodník na severní straně ulice Na Sekyře. „Mám radost i z takových věcí, jako je videoklip města, který dodnes vidělo více než 35000 lidí po celé republice i mimo ni. Také třeba to, že se ze soutěže o nejkrásnější vánoční stromek stala tradice, město obohacuje. Za tyto výsledky roku 2017 chci poděkovat všem kolegům radním a zastupitelům, stejně jako pracovníkům úřadu,“ uzavírá Pavel Jenšovský.

Karel Filip, starosta Nového Strašecí

„Myslím si, že se nám daří plnit to, co jsme slíbili. Měnit město k lepšímu. V loňském roce tvořila výše investic více než polovinu rozpočtu. Tedy více než 84 milionů. Z toho dotační podpora činila přes 53 milionů. Určitě lépe vypadá parkoviště u sokolovny, chodník v ulici Československé armády, zateplená školní jídelna, výjezd z Křivoklátského sídliště, chodník v ulici 5. května. Existují však i věci, které nejsou vidět na první pohled. Patří mezi ně například druhá etapa vodovodu, kanalizační přípojka v MŠ Zahradní, výtah v poliklinice či rozšíření kamerového systému,“ vypočítává Karel Filip a naznačuje další plány. Bude pokračovat přístavba školy, rozběhne se dokanalizování města a výstavba nové čističky odpadních vod. Plánována je i obnova tartanu na atletickém areálu Na Kocourku. „Návrh rozpočtu počítá i s další etapou opravy střechy ZUŠ, připravujeme rekonstrukci Lidické a další opravy chodníků. Ale život není jen o investicích, proto všem přeji do nového roku hodně zdraví, štěstí, životního optimismu a lásky,“ přeje Karel Filip.

Jan Polák, starosta Jesenice

„V Jesenici byl rok 2017 ve znamení příprav a dokončování projektových dokumentací, se kterými usilujeme o získání dotačních prostředků na opravy bytových domů ve staré zástavbě podél hlavní silnice včetně napojení na centrální zdroj tepla. Díky iniciativě města se podařilo zahájit práce na přípravě oprav hlavních komunikací,“ zmiňuje Jan Polák. Sboru dobrovolných hasičů pořídilo město nový automobil, zakoupilo dýchací přístroje a další vybavení. Od profesionálních hasičů jednotka získala hasičský speciál značky Tatra.

Město ale potěšilo i děti, kterým postavilo u školní jídelny nové hřiště. „Z investic bych zmínil ještě opravu kamenného soklu a nasvícení sousoší Nejsvětější Trojice. Uznání si také zaslouží pořadatelé kulturních a sportovních akcí, díky kterým máme spoustu pěkných zážitků. Opomenout nelze ani dvě návštěvy první dámy České republiky Ivany Zemanové. Osobně hodnotím uplynulý rok z pohledu celkového dění na Jesenicku velmi pozitivně a pevně věřím, že se nám podaří plánované akce dokončit v roce 2018,“ uzavírá starosta.

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.