Ad „Aby příspěvky končily opravdu u dětí“

Po přečtení rozhovoru s panem Kolocem v předminulém Raportu je mou povinností, abych se k některým nepravdivým a zcela zkresleným bodům vyjádřil. Pan Koloc uvádí, že ví, „že sportovní komise neměla od pana předsedy správné informace“. Jako předseda sportovní komise se musím proti tomuto tvrzení zásadně ohradit a konstatovat, že toto je naprosto lživé vyjádření. Všichni členové sportovní komise, společně s pozvánkou na její jednání, kde se projednával „nový návrh na přerozdělování peněz pro sport“, tento návrh obdrželi. Dále jsem si na jednání komise nechal pověřenými pracovníky MěÚ v Rakovníku zpracovat tabulku, kde byl ze žádostí o příspěvek na sport na rok 2016 doplněn počet mládežníků u jednotlivých žadatelů a proveden jejich součet. Toto byly dva podklady, které ode mne členové komise obdrželi. Jak jsem se již v Raportu vyjadřoval, po zhruba dvouhodinovém jednání komise návrh v poměru 11:3 odmítla, své stanovisko zdůvodnila a přijala závěr k dané problematice. Bezprostředně po jednání komise jsem sepsal zápis z jednání, nechal jej překontrolovat a podepsat schváleným členem komise a takto zpracovaný zápis jsem zaslal na MěÚ v Rakovníku a všem členům sportovní komise. Do této chvíle se nikdo neozval, že by v zápise bylo něco v rozporu s průběhem jednání, že by byly předsedou předloženy nesprávné informace apod. Nikdo zápis nepřipomínkoval, a to ani pan Koloc. Takže mi vůbec není jasné, o co pan Koloc své, pro mě zcela zásadní, tvrzení, opírá.

Dále se podivuji nad tvrzením pana Koloce, „že je potřeba, aby se veřejné prostředky na děti a mládež dostaly cíleně až k dětem. Ne vždy tak tomu v minulosti bylo.“ Jestliže je přesvědčen, že v minulosti se toto opravdu dělo, proč jako dlouholetý člen orgánů města, komisí, včetně komise sportovní, apod., neudělal nějaké kroky pro odstranění takového stavu? To nebyla jen jeho morální, ale hlavně zákonná povinnost! Na dalším zasedání zastupitelstva města budu požadovat, aby byla tato jeho nečinnost, kdy věděl, že prostředky nekončí tam, kde mají, a nic proti tomu neučinil, projednána a byla z toho vyvozena následná osobní zodpovědnost a věc byla řádně prošetřena.

Závěrem mohu jen s lítostí konstatovat, že je smutné, když pedagogický pracovník – učitel, který má naši mládež vychovávat a vést k morálce, takto cíleně a veřejně lže. Já osobně jsem přesvědčen o tom, že prostředků pro tělovýchovu a sport ve městě by mělo být více. To by měl být prvořadý úkol pro zastupitele města.

Jiří Froněk, předseda sportovní komise

Anketa
Město Rakovník uvažuje o výstavbě nové sportovní haly vedle hřiště na Zátiší. Část veřejnosti se ale domnívá, že by bylo vhodnější převzít do majetku halu TJ TZ a následně investovat do jejího rozšíření, prodloužení a celkové rekonstrukce. Co si o tom myslíte?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.