Rekonstrukce rybníka

NOVÉ STRAŠECÍ (lep). Na základě projektové dokumentace Jiřího Kubelky připravuje město Nové Strašecí rekonstrukci Hospodního rybníka. V rámci příprav je však nutno vyřešit i majetkoprávní vztahy k pozemkům, které budou stavbou dotčeny.

Jedním z nich je pozemek ve vlastnictví České zemědělské univerzity v Praze o výměře 3832 m2, který je trvale zatravněn. Na pozemku bude provedena výměna odtokového potrubí, které je a i nadále bude umístěno pod povrchem a nebude tak překážkou v zemědělském užívání pozemku. Odbor investic připravil návrh smlouvy, kterou je ošetřeno umístění a provedení stavby na pozemku jiného vlastníka, užívání v průběhu stavby a následné vypořádání uzavřením smlouvy o bezplatném věcném břemeni. Smlouva bude jedním z podkladů pro vydání příslušných povolení k provedení stavby. Po dokončení a zaměření stavby bude uzavřena konečná smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti s vkladem do katastru nemovitostí.

Anketa
Město Rakovník uvažuje o výstavbě nové sportovní haly vedle hřiště na Zátiší. Část veřejnosti se ale domnívá, že by bylo vhodnější převzít do majetku halu TJ TZ a následně investovat do jejího rozšíření, prodloužení a celkové rekonstrukce. Co si o tom myslíte?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.