Soud o hasičárnu je zbytečný

ROZTOKY/KLADNO. Ve 22. čísle Raportu jsme informovali o zapeklité situaci, která vznikla okolo novostavby hasičské zbrojnice v Roztokách. Vedení obce podalo žalobu k Okresnímu soudu v Rakovníku na určení vlastnického práva k budově hasičárny, protože je přesvědčeno, že došlo ze strany bývalého starosty a zastupitelstva k závažnému pochybení, neboť schvalovací úkony neproběhly v souladu se zákonem o obcích. Proto není podle zákona vlastníkem objektu obec, ale stavební firma MAO a. s., která ji postavila. Vedení firmy však v takovém postupu postrádá jakoukoliv logiku.

„Vůbec nerozumím tomu, o co obci jde. Vždyť my vlastnictví budovy obcí Roztoky nezpochybňujeme a nikdy zpochybňovat nebudeme, naopak. To, že je vlastníkem firma MAO, netvrdíme my, ale obec. Nemá to vůbec žádnou logiku,“ reagoval na náš článek předseda představenstva firmy MAO Otto Tlustý. Podle právníka společnosti Aleše Staňka k žádnému pochybení ze strany bývalého zastupitelstva nedošlo. „Z jednání zastupitelstva obce vyplývá jednak schválení finančního rámce výstavby IZHS (budova byla stavěna jako objekt, který má sloužit Integrovanému záchrannému systému – pozn. autora), způsob výběru zhotovitele výstavby a pověření tehdejšího starosty (Vladimíra Melče – pozn. autora) výběrem zhotovitele. Ze zápisů dále vyplývá, že rozsah prací a tomu odpovídající dílčí fakturace u předmětné výstavby byla zastupitelstvem velmi pečlivě projednávána a schvalována ze zřejmých důvodů: obci totiž nebyla přiznána dotace z veřejných zdrojů a musela výstavbu realizovat výhradně ze svých prostředků, které neumožňovaly realizaci v původně dohodnuté době a výstavba tak musela být přizpůsobena rozpočtovým možnostem obce,“ konstatoval právní zástupce společnosti MAO doktor Aleš Staněk. Firma vyšla obci Roztoky vstříc a uzavřela ke smlouvě o dílo tři dodatky, kterými byla prodloužena doba realizace díla až do roku 2015 a došlo k podstatnému zúžení rozsahu díla, a to více jak o 55 procent z původně dohodnuté ceny.

Na dotaz našeho listu, proč MAO nechce s obcí uzavřít dohodu o narovnání, jak uvedla starostka Lenka Peterková, odpověděl předseda představenstva Otto Tlustý, že neví, proč by mělo MAO uzavírat nějakou dohodu, protože podle jeho názoru je vše v pořádku a není co narovnávat.

Tomáš Bednařík

Anketa
Město Rakovník uvažuje o výstavbě nové sportovní haly vedle hřiště na Zátiší. Část veřejnosti se ale domnívá, že by bylo vhodnější převzít do majetku halu TJ TZ a následně investovat do jejího rozšíření, prodloužení a celkové rekonstrukce. Co si o tom myslíte?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.