Zemřel Maximilian princ z Croÿ

Jeho otec Alexis zanechal nesmazatelnou stopu ve Slabcích, Maximilian princ z Croÿ, syn posledního šlechtického majitele slabeckého zámku, se významně otiskl do historie Rakovníka. Právě do okresního města svého rodného kraje umístil sídlo firmy, kterou v roce 1992 společně s Ladislavem Vybíralem založil. Slabecko a Rakovník zasáhla minulý týden smutná zpráva. Maximilian princ z Croÿ zemřel 17. června dopoledne ve své vile Boženka.

Narodil se 9. září 1932 ve slabeckém zámku. Rodina měla německé občanství, proto se na ni po válce vztahovaly Benešovy dekrety. Ačkoli je prokázáno, že Alexis princ z Croÿ místním lidem za války pomáhal a v roce 1945 byl majetek rodiny zpočátku vyjmut z konfiskace, v dramatickém poválečném vývoji a s nástupem komunismu se nucený odsun rodiny odvrátit nepodařilo. Maximilian princ z Croÿ musel rodiště opustit den po svých třináctých narozeninách. Díky otci, který měl i přes veškerá příkoří ke ztracenému domovu velmi blízký vztah, na něj ale nikdy nezapomněl. Po válce se rodina usadila u příbuzných v Bavorsku.

„Být uprchlíkem je něco strašného. Nejhorší na tom není ztráta věcí, ale ztráta identity. Jste nikdo,“ vzpomínal na těžké začátky. V Německu vystudoval a po škole začal pracovat u Volkswagenu. Oženil se a s manželkou měl dvě děti. Po pádu komunismu začal do Česka jezdit obchodně. Málokdy vynechal příležitost podívat se do Slabec. Po pár letech, kdy práce v Česku stále přibývalo, se rozhodl, že zde založí vlastní firmu a sídlo vytvoří tam, kde bude co nejblíže rodnému Slabecku – v Rakovníku. Koupil si a zrekonstruoval vilu Boženka a přestěhoval se do Rakovníka natrvalo. Firma, jež nese jeho jméno a jež zajišťuje prodej a servis užitkových vozidel Mercedes Benz, se za 23 let existence stala významnou a prosperující společností.

Poslední rozloučení s Maximilianem princem z Croÿ se uskuteční 27. června od 14 hodin v rakovnickém chrámu sv. Bartoloměje. Po mši bude rakev převezena do Slabec, kde bude přibližně v 15.15 hodin uložena do hrobu.

Markéta Hartlová

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.