Vrátit Tyršáku lesk a slávu

RAKOVNÍK. O neutěšeném stavu Tyršova koupaliště jsme psali již několikrát. Teď to vypadá, že „rodinnému stříbru“ Rakovníka svítá na lepší časy. Po nedávné schůzce v areálu koupaliště se dá konstatovat, že nový nájemce a vedení města si padli do oka. Pojí je stejný cíl. Přiblížit koupaliště jeho původnímu stavu.

„Při schůzce zastupitelů a vedoucích odborů jsme byli seznámeni s aktuálním stavem koupaliště. Viděli jsme, že nájemce provedl vyčištění břehů a postupně připravuje areál na zimu, aby nedošlo k dalšímu chátrání,“ chválil starosta Pavel Jenšovský současného nájemce Romana Jaška. S informacemi ze schůzky byla seznámena městská rada a ta rozhodla, že pro příští rok zařadí do návrhu rozpočtu odkanalizování areálu, opravu objektu restaurace, chatek, opalovacích mol a vybudování oplocení dětského hřiště. Současně byl udělen souhlas s odstraněním stávajícího přístřešku k restauraci Kongo a vybudováním nového na vlastní náklady nájemce.

Veškeré úpravy by měly jít v duchu původního projektu architekta F. A. Libry. „Pevně věřím, že se nájemci podaří, samozřejmě s podporou města, areál zvelebit a vrátit mu jeho původní lesk a slávu,“ dodal starosta. Rada města bude rozhodovat také o zakoupení technického vybavení pro pravidelnou údržbu.

Sláva Vaic

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.