Rodičky přijmou čtyři porodnice

RAKOVNÍK. Neklid zavládl mezi budoucími maminkami z Rakovnicka poté, kdy si přečetly, že Masarykova nemocnice byla nucena z důvodu nedostatku pediatrů uzavřít dětské lůžkové oddělení a porodnici. Některé z nich se obrátily na naši redakci s dotazem, jak mají postupovat v případě, když zjistí, že jsou těhotné, nebo když jim onemocní dítě.

„Budoucí rodičky jsou do 36. týdne těhotenství v péči svého gynekologa. Potom většinou nastávající maminky přecházejí do těhotenské poradny. Tu tady ale momentálně nemáme a rádi bychom ji opět od ledna příštího roku otevřeli,“ vysvětluje primář gynekologicko-porodnického oddělení Radek Poláček. Proto vedení nemocnice zajistilo těhotenskou poradnu ve čtyřech nejbližších nemocnicích – na Kladně (tel. 312 606 390), v Hořovicích (311 542 655), Slaném (312 575 369 – čtvrtek odpoledne) a v Mulačově nemocnici v Plzni (377 677 185). Kromě Mulačovy nemocnice se musí všude maminky předem objednat. Jakmile se rozhodnou, ve které z uvedených nemocnic chtějí porodit, nemocnice jim poskytne těhotenskou poradnu až do porodu. Po propuštění z porodnice se o každou maminku bude zase starat její gynekolog. Péči o novorozence zajišťuje pro Středočeský kraj nemocnice U Apolináře v Praze. Dále se pak o dítě postará praktický lékař pro děti a dorost.

„Pokud by nastal v těhotenství nějaký problém, může se na naše oddělení maminka obrátit do 20. týdne těhotenství. Od 21. týdne výš doporučuji hospitalizaci v nemocnici, kde mají pediatry. Pro akutní případy, kdy je ohrožen život matky nebo dítěte, máme v naší nemocnici připraven porodní sál. Jedná se ale opravdu o naprosto nouzové řešení, protože tady nejsou pediatři. Péče o novorozence by v tomto případě byla zajištěna převozovou službou,“ pokračuje primář Poláček.

Poměrně hodně žen dochází na GPO Masarykovy nemocnice jako ke svému registrujícímu gynekologovi. Těmto ženám bude i nadále poskytována péče do 36. týdne těhotenství, pak si musejí ale najít nějakou jinou nemocnici.

Pokud se týká dětského oddělení, bude zde nadále fungovat pediatrická ambulance, jejíž ordinační hodiny budou ale omezeny jen na dopolední hodiny. Pokud dítě onemocní, musí rodiče prioritně kontaktovat svého praktického lékaře pro děti a dorost. Je proto dobré, aby znali jeho telefonní číslo a domluvili se s ním jak postupovat do 17. hodiny. Poté je od 17 do 22 hodin k dispozici dětská pohotovost v kladenské nemocnici. Pak službu přebírá dětské oddělení téže nemocnice. Rychlou záchrannou službu volejte opravdu jen v akutních případech.

„Ze všech sil se stále snažíme sehnat pediatry pro rakovnickou nemocnici. Je určitá naděje, že by od ledna začala porodnice zase fungovat,“ potvrdil Jaromír Bureš, jednatel Masarykovy nemocnice.

Tomáš Bednařík

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.