Školy přetlak (zatím) necítí

RAKOVNÍK. Před zahájením nového školního roku se v médiích objevila informace, že v letošním roce nastupují do prvních tříd mimořádně silné populační ročníky. A to by mělo trvat následujících pět let. Některé školy už prý mají prostorové problémy a musí výuku přenášet do jiných prostor. Jsou i takové školy, které zvažují výuku „na směny“. Zeptali jsme se ve třech rakovnických základkách, jak jsou na tom ony.

1. ZŠ má momentálně 334 dětí. Od 1. září byly otevřeny dva první ročníky, do nichž chodí 44 dětí. Do jedné třídy 21 a do druhé 23. „Vloni jsme měli větší přírůstek, do obou prvních tříd chodilo po 28 dětech. Prostorový problém zatím nemáme, ale kdyby měl být nárůst pětiletý, mohl by nastat,“ konstatuje zástupkyně ředitele školy Milena Mouchová.

Nárůst prvňáčků zaznamenali ve 2. ZŠ Rakovník. „Otevřeli jsme tři první třídy, kam nyní chodí 81 dětí, což je o 14 víc než v loňském školním roce. V jednotlivých třídách je tedy 27 – 29 – 26 žáků. Všechny tři první třídy a dvě druhé jsou soustředěny na Staré poště. Jak jsme zjistili, předškoláků je ještě víc než letos, což může v budoucnu přinést prostorový problém. Ale už v minulosti jsme řešili ,převis‘ žáků dohodami s ostatními rakovnickými školami,“ vysvětluje zástupce ředitele Jiří Kotlík. Podle ředitele školy Zdeňka Brabce navštěvuje momentálně 2. ZŠ 646 dětí, což je o 23 víc než vloni. Průměr na jednu třídu je 25 dětí. Ředitel potvrzuje, že do školy dochází poměrně dost mimorakovnických dětí. Malá prostorová rezerva ve 2. ZŠ je, protože sedmý ročník má „jen“ dvě třídy.

Nejpočetnější rakovnickou základní školou je 3. ZŠ, kam od září dochází 710 dětí. „Škola byla sice stavěna na kapacitu tisíc žáků, ale protože byly některé prostory upraveny, aby zde bylo důstojné a příjemné prostředí, nedovedu si dost dobře představit, že by se kapacita navýšila na tisícovku,“ přiznává ředitel Jan Křikava. „Momentálně máme tři první třídy, kam chodí 78 dětí. Oproti loňsku se jedná o pokles, protože vloni jsme měli čtyři první třídy. Zatím se tedy nejedná o nijak dramatický nárůst, spíš naopak. Zajímavá situace ale může nastat při zápisu do 1. tříd v únoru 2015, protože letos dostalo 50 dětí odklad. Ty by měly posílit šestileté děti, které k zápisu přijdou,“ doplňuje ředitel 3. ZŠ Rakovník.

Tomáš Bednařík

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.