Město hájí stavební uzávěru kasáren

RAKOVNÍK. Ministerstvo obrany nesouhlasí se stavební uzávěrou v areálu rakovnických kasáren. Řečeno cimrmanovskou terminologií, je to asi tak všechno, co s tím může dělat. Na svém posledním zasedání se totiž městská rada rozhodla na svém stanovisku trvat.

Jak vyplynulo z poslední tiskovky města, ministerstvu se hlavně nelíbí, že stavební uzávěrou ztrácí objekt při jeho prodeji na atraktivitě i tržní ceně.

Ministerstvo obrany v písemném stanovisku odkazuje na §6, odst. 1, písmena h) zákona č. 222/1999 Sb., O zajišťování obrany České republiky, který zní: „uplatňuje stanovisko k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci z hlediska zájmů obrany České republiky.“

Současně však ministerstvo ve svém stanovisku píše: „Vzhledem k vyřazování kasáren Rakovník a jejich předpokládanému odprodeji nesouhlasím s ‚Návrhem opatření obecné povahy, kterým se stanoví územní opatření o stavební uzávěře‘ dotýkající se majetku MO ČR.“

Krok rady města vysvětlil starosta Zdeněk Nejdl následovně: „Z našeho pohledu odůvodnění nesouhlasu možným prodejem nemovitosti neodpovídá vybranému ustanovení zákona, protože se v tomto případě podle nás nejedná o úkol zajišťování obrany a bezpečnosti státu.“

Rozklad bude oddělením územního plánování odboru výstavby a investic MěÚ Rakovník odeslán Ministerstvu pro místní rozvoj v průběhu příštího týdne.

Podle starosty je podání rozkladu dalším krokem vedení města v boji za to, aby se v budoucnu z areálu kasáren nestala sociálně vyloučená lokalita.

Sláva Vaic

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.