Únik či běžná účetní úprava?

NOVÉ STRAŠECÍ. Poměrně značný rozruch vyvolal čtvrtý bod programu jednání posledního strašeckého zastupitelstva, jímž byla zpráva o závěrečném účtu za rok 2013. Ta se týkala účetní uzávěrky v Technických službách a jejím chystaným změnám po provedeném auditu a těsně před schválením hospodaření města právě zastupitelstvem.

Kvůli těmto změnám bylo 13. června svoláno mimořádně od sedmi hodin ráno zasedání rady města za účasti pěti členů rady. Právě tam bylo přijato usnesení, které schvaluje dodatek ke smlouvě o nájmu kanalizace a souvisejících vztazích mezi městem Nové Strašecí a Technickými službami. Předmětem dodatku je i stanovení výše nájemného za kanalizaci pro rok 2013 (5,80 Kč/m³).

Proti zprávě a tím i změně v účetnictví se postavili členové ODS. Podle jejich vyjádření není možné zpětně za ukončený rok – zejména po provedeném auditu a těsně před schválením hospodaření města zastupitelstvem – schvalovat taková rozhodnutí, která ovlivňují hospodářský výsledek jak TSNS, tak i města. „V tomto případě se jednalo o částku zhruba 288 tisíc do nákladů TSNS a potažmo o snížení odvodů o stejnou sumu do výnosů města Nové Strašecí. Zkreslení hospodářského výsledku zavání podvodem, pod který jsme se jako klub ODS nemohli podepsat,“ konstatuje Pavel Vaic.

Po velmi vyčerpávající rozpravě nakonec starosta Karel Filip přerušil jednání zastupitelstva a vyhlásil přestávku proto, aby poprvé v historii města mohla zasednout mimořádně rada města a projednala zrušení svého usnesení. „Teprve po zrušení usnesení rady jsme hlasovali pro schválení závěrečného účtu našeho města za rok 2013. V plné nahotě se v tak závažném bodu jednání prokázala nekompetentnost stávající rady města. Kroky rady by mohly být posuzovány podle výše uvedeného jako daňový únik,“ dodává Pavel Vaic.

Podle jednatele TSNS Jana Bureše je dodatek k daňovému přiznání zcela běžnou záležitostí. „Z pohledu TSNS, které mají účetní uzávěrku až v červnu, je legislativním neštěstím, že nekoresponduje s účetnictvím města, které se uzavírá ke konci roku. Peníze, které přijdou po novém roce, už tím pádem nemůžeme použít do minulého období. Nijak jsme však hospodaření nezkreslili, jen jsme předem neznali kvóty, takže jsme nevěděli, co máme účtovat.“

S tímto názorem souhlasí i vedoucí finančního odboru města Olga Štefanová, která uvádí, že navýšení nájmu se může projevit v účetnictví TSNS už za loňský rok, vzhledem k pozdějšímu datu uzávěrky, zatímco do účetnictví města se tato úprava promítne jako oprava loňského roku, která se objeví až v účetnictví roku letošního.

Lenka Pelcová

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.