Revitalizace zámecké zahrady skončí v létě

Mšecký zámek nespí

MŠEC. Zámek ve Mšeci už není jen školou a družinou, které v něm sídlí. V posledních letech se stále více otevírá veřejnosti. Každoročně se zde v rámci Mšeckých slavností konají komentované prohlídky, kdy roli průvodců zastávají místní školáci, především děti z historického kroužku. Městys má ale se zámkem i další plány. Mimo jiných i zrekonstruovat nevyužívané klenuté místnosti v přízemí a zřídit v nich reprezentativní obřadní síň. Přibývá totiž snoubenců, kteří mají zájem o svatební obřad na zámku.

„Zatím se svatby konají jen na nádvoří. Obřadní síň by byla v místnostech, které na něj přímo navazují. Máme na to vypracovanou studii, časem bychom chtěli přejít i k projektu a žádosti o dotaci,“ říká starostka Libuše Bestajovská. S dalším plánem, který se týká vybudování expozice, už je městys mnohem dál.

„Nechali jsme opravit dvě místnosti v patře. V jedné se i zachovala původní dřevěná podlaha, kterou řemeslníci obrousili, opravili a natřeli a vypadá moc pěkně. Rádi bychom tam instalovali trvalou výstavu o zámku a historii obce. Něco připravují děti z historického kroužku, něco máme ze stavebně historického průzkumu, který byl před nedávnem zpracován, a také bychom chtěli dát prostor archeologickým nálezům našeho občana Františka Sedláčka,“ popisuje starostka. Výstava by měla být k vidění už o Mšeckých slavnostech, které se uskuteční 14. června.

Městysi ale není lhostejné ani okolí zámku. Momentálně probíhají práce na revitalizaci parku vedle zámecké budovy, který byl za šlechtické éry zelinářskou zahradou. Na tento projekt získal městys prostřednictvím Místní akční skupiny Rakovnicko dotaci z programu Leader.

„Výběrové řízení na dodavatele vyhrála lounská firma Amigo, která realizuje i opravu starého hřbitova. Park čekají různé proměny. Bude opravena opuková zámecká zeď, v rohu vyroste víceúčelové pódium, na které bychom chtěli v budoucnu přesunout program Mšeckých slavností, dále tu bude pergola, která bude sloužit i škole jako venkovní učebna, a zelené bludiště. Nově se udělá komunikace, kontejnerové stání, koše, lavičky a úprava stromů. Vznikne tu příjemný odpočinkový prostor, který bude využíván školou i veřejností,“ přibližuje Libuše Bestajovská. Zajímavým prvkem budou i dřevěné schody v bývalém vodním příkopu, které budou využívány na sezení. Díky nim by se mohl otevřít i průchod na nádvoří zámku. Ty se však vybudují jen v případě, že na ně zbudou peníze. Revitalizace zámecké zahrady by měla být dokončena v létě.

Podobné úpravy by městys rád udělal i v parku za zámkem, jenže na tamní pozemky se vztahují restituční nároky. Dokud soud nerozhodne o majiteli, má zastupitelstvo ve svých plánech svázané ruce. „V majetku obce je alespoň celý hospodářský dvůr. I s tím máme určité záměry. Chtěli bychom najít využití pro špýchar, který se nám loni podařilo vyklidit. Také bychom rádi zbourali sušárnu, která je k němu přilepena. Je to nevzhledná budova, nijak historicky cenná. Navíc do ní loni uhodil blesk a částečně vyhořela. Letos jsme si podali na krajský FROM žádost o dotaci na její demolici, ale bohužel nevyšla. Také jsme dvůr uzavřeli pro průjezd automobilů a plánujeme opravit vjezdovou bránu. Máme starou fotografii, jak kdysi vypadala, a podle ní bychom rádi vystavěli její repliku,“ uzavírá starostka.

Markéta Hartlová

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.