Nejvyšší dotace proinvestována nebude, Krakovec ji vrátí

Ve FROMu uspělo jen osm obcí

RAKOVNICKO. Středočeský kraj přidělil dotace z Fondu rozvoje obcí a měst. Uspokojeno bylo celkem 97 obcí, náš okres se bohužel příliš velké podpory nedočkal. Uspělo jen osm žadatelů – obce Čistá, Krakov, Krakovec, Lišany, Lubná, Malinová, Příčina a Řeřichy.

Nejvyšší dotace 2 614 743 korun měla připadnout Krakovci na opravu komunikace do místní části Zhoř. „Bohužel budeme muset dotaci vrátit, protože nestihneme získat stavební povolení. Situaci nám zkomplikovaly nedořešené majetkové vztahy k pozemkům,“ říká krakovecký starosta Petr Jelínek. Problém je v tom, že komunikace vede jinudy, než je zakreslena na katastru nemovitostí. „Podle katastrální mapy vede cesta po pozemcích v majetku obce, proto nikoho z nás nenapadlo, že by tomu mohlo být jinak. Až když jsme začali řešit stavební povolení a komunikaci vyměřili geodeti, ukázalo se, že místy vede až o tři metry mimo obecní pozemky. Navíc se jedná o pozemky 28 vlastníků, takže není reálné se s nimi vypořádat tak rychle, abychom stihli termín čerpání dotace. Je to nepříjemné, všichni jsme z toho strašně zklamaní, ale bohužel dotaci neproinvestujeme,“ dodává starosta. Obec tedy musí nejprve dořešit vlastnické vztahy a teprve poté zkusit dotační štěstí znovu.

Nejvyšší dotaci z FROMu tak nakonec obdrží Lišany, které uspěly s projektem komplexních úprav veřejného prostranství v Rakovnické ulici. Získaly na ně 1,6 milionu korun. Rakovnická ulice je hlavní silnice, která obcí prochází ve směru od Rakovníka na Krupou. „Projekt zahrnuje několik různých úprav. V místech, kde vede chodník příliš blízko silnice, ho přemístíme o kus dál po vyšlapané cestičce, kterou si lidé stejně krátí cestu. Pro chodce to bude bezpečnější. Dále je plánována prořezávka stromů, úprava zeleně, výsadba keřů, instalování laviček a odpadkových košů a ještě k tomu oprava soklu sochy sv. Jana Nepomuckého,“ říká starostka Lišan Dana Medřická.

Poslední dotace, která je v částce nad milion korun, konkrétně 1 228 tisíc korun, byla přidělena Malinové na 1. etapu revitalizace návsi. „Jsme za dotaci moc vděční, tak malá obec jako jsme my, by nezvládla tak velkou úpravu jen z vlastního rozpočtu. V první etapě se zaměříme zejména na opravu komunikace a doprovodnou zeleň. Staré lípy je potřeba prořezat a dva kaštany napadené klíněnkou nahradit novými stromy, zvolili jsme lípy,“ říká starostka Jaroslava Čechová. Hlavní změnu však čeká náves díky zmenšení asfaltové plochy. Asfalt totiž zůstane jen na komunikacích a zmizí z ostatních ploch veřejného prostranství. „Na návsi by tím mělo přibýt 360 m² zatravněných ploch, takže bude mnohem hezčí a ucelenější,“ dodává starostka.

Zbylých pět uspokojených žadatelů získalo dotaci pod milion korun. Příčina opraví díky dotaci ve výši 600 tisíc korun místní komunikaci v Brance, Lubná veřejné osvětlení (dotace 490 tisíc korun), Krakov zrevitalizuje náves (386 770 Kč), Čistá pořídí obklad tělocvičny a renovaci parket v základní škole (245 tisíc korun) a Řeřichy vymění lampy veřejného osvětlení (312 700 Kč).

Markéta Hartlová

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.