Rekonstrukce hřiště a sportovišť

NOVÉ STRAŠECÍ. Hned několik žádostí o dotace podalo či připravuje město Nové Strašecí na rekonstrukci sportovních zařízení. V případě úspěchu by mělo dojít ke zvelebení hřiště v Křivoklátském sídlišti, rekonstrukci hojebalového hřiště a k zateplení haly Bios.

V březnu byla podána žádost o dotaci z ROP Střední Čechy na projekt rekonstrukce víceúčelového hřiště v Křivoklátském sídlišti. Díky zhruba tří milionové dotaci by zde mělo vzniknout hřiště s umělým povrchem, vybavením a vyznačením hřišť pro tenis, volejbal, streetbal, nohejbal a malou kopanou. „Nově zde bude instalována lanová pyramida, vyměněn stávající betonový stůl pro stolní tenis, vybudován přístupový chodník, zasakovací jímka pro odvod dešťových vod z hřiště i bezpečnostní oplocení. Podíl města na rekonstrukci by měl být zhruba 450 tisíc,“ říká starosta Karel Filip.

I druhá žádost o dotaci na rekonstrukci hokejbalového hřiště, kterou podalo občanské sdružení HBC Nové Strašecí, je z ROP. Předmětem tohoto projektu je rekonstrukce povrchu hřiště na umělý a oprava mantinelů. Náklady jsou více než dva miliony a podíl žadatele přes 300 tisíc. Ani o jedné z těchto žádostí zatím nebylo rozhodnuto.

Ve fázi příprav je zatím třetí ze zmíněných projektů. Výzvu na podporu zateplení veřejných budov vypsalo Ministerstvo životního prostředí. Zpracováním žádosti na zateplení haly Bios pověřila rada města firmu Energy Benefit Centre. „Jednalo by se o zateplení objektu a zavedení řízené regulace vytápění. Předpokládaná cena navržených opatření je přes devět milionů, předpokládaná spoluúčast města je více než tři miliony včetně DPH. Firma Energy Benefit Centre požaduje za zpracování a podání žádosti částku 72 tisíc. Tato úhrada však bude provedena pouze v případě přidělení dotace,“ uzavírá starosta.

Lenka Pelcová

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.