Pomoc probačních úředníků je účinnější a bezplatná

Obětem pomáhají i s odškodněním

RAKOVNICKO. Každý z nás se může stát obětí trestného činu. Vždy je to záležitost bolestivá a nepříjemná. O to více, když poškozený neví, co ho v trestním řízení čeká a na co má ze zákona právo. Přitom právě pomoc od lidí, kteří jsou v trestních věcech odborníky, bývá klíčová. Mohou obětem nejen usnadnit vyrovnávání se s traumatem, ale také docílit rychlejšího vyplacení finančního odškodnění za způsobené újmy. Takovouto pomoc poskytuje obětem Probační a mediační služba ČR.

„Po dlouhé době, kdy zákon chránil spíše pachatele, začala od 1. srpna loňského roku konečně existovat právní úprava, která chrání potřeby poškozených. Díky zákonu jsou jasně vymezena práva poškozených a my tak máme konkrétní nástroje jak obětem pomáhat. Bohužel o této službě zatím málokdo ví,“ říká Petr Zelenka, vedoucí rakovnického střediska Probační a mediační služby ČR.

Ať už je spáchaný trestný čin jakýkoli, nebývá nikomu z poškozených příjemné si ho připomínat a muset se brát za svá práva. Břímě ale klidně mohou přesunout na bedra probačním úředníkům. „Žádný poškozený nechce, aby pachateli prošel jeho čin bez trestu, ale je pro něj těžké v tomto ohledu něco podniknout, navíc nemá, na rozdíl od nás, potřebné pravomoci. My můžeme obětem pomoci v mnoha směrech, a to už v době před zahájením trestního řízení. Provázíme je řízením, můžeme spoustu věcí popohnat a také pomáháme definovat dopady trestného činu na jejich život, což je velmi důležité,“ vysvětluje Petr Zelenka.

Traumatizující nemusí být pro člověka jen násilný trestný čin, ale i kupříkladu běžné vloupání. Při krádežích totiž lidé nepřicházejí jen o věci, které jsou pouhým majetkem, ale i o ty, k nimž měli silný citový vztah. „Pokud se nám díky spolupráci s obětí podaří újmu správně definovat, což je součástí prohlášení oběti zanesené ve spisu, může to v případě, kdy bude odhalen pachatel, pomoci tomu, aby bylo rozhodnutí soudu adresnější. Budou v něm zohledněny skutečné potřeby oběti. Proto může být v řadě případů užitečnější, obrátit se spíše na nás, než na právníky a psychology. U nás to není jen povídání na prázdno, navíc je to služba zdarma. Obrátit se na nás mohou i ti, jejichž případ není vyloženě čerstvý, ale stále cítí újmu, například z důvodu, že se od pachatele dosud nedočkali finančního vyrovnání, které mu nařídil soud,“ říká Petr Zelenka.

Právě v tomto ohledu je velmi užitečné, že Probační a mediační služba ČR pracuje s oběma stranami. Tedy pachatelem i jeho obětí. „Je důležité, když jsme v daném případu v kontaktu i s poškozeným a známe důsledky pachatelova jednání. Můžeme ho pak konfrontovat s tím, čeho se dopustil a jaké to mělo pro jeho oběť následky. A to je něco, co si většina pachatelů nerada připouští. Pro ně je pohodlnější si odsedět trest a nemuset při tom myslet na člověka, kterému svým činem ublížili,“ vysvětluje Petr Zelenka.

Pokud o to poškozený stojí, může mu Probační a mediační služba zprostředkovat i setkání s pachatelem v kanceláři pobočky, což se prý stává velmi často a pro oběti to bývá ozdravné. Navíc se tím, jak ze zkušenosti probačních úředníků vyplývá, zvyšuje pravděpodobnost, že pachatel skutečně dostojí svých závazků.

„Z praxe víme, že jen deset procent pachatelů se po propuštění z výkonu trestu snaží s obětí finančně vyrovnat. Když se však u nás s poškozeným setká, přestane být jeho čin bezejmenným skutkem a získá tvář konkrétního člověka, v mnohých se skutečně hne svědomí. Díky mediaci se procento úspěšnosti vyplácení odškodnění rázem zvýší na osmdesát,“ dodává vedoucí střediska.

Markéta Hartlová

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.