Kanalizace se dočkají i malé obce jako Krakov či Hřebečníky

Balkán získal 182 miliony korun

BALKÁN. V pěti obcích mikroregionu Balkán budou postaveny kanalizace a čistírny odpadních vod. Ostatní členské obce a místní části vesnic budou do ČOV navážet splašky cisternami. Díky projektu, na němž mikroregion pracuje již od roku 2006, bude odkanalizována celá jižní část Rakovnicka. Balkánu se konečně podařilo uspět s žádostí o dotaci. Operační program životního prostředí schválil poskytnutí dotace přesahující 182 miliony korun, což je nejvyšší částka, jaká směřuje v letošním roce z evropských fondů na náš okres.

„Studii jsme začali zpracovávat už před osmi lety, na ni pak navázala projektová dokumentace a vyřizování územních rozhodnutí a stavebních povolení. Už od počátku bylo dohodnuto, že čistírny odpadních vod a kanalizace se postaví ve Všetatech, Panoším Újezdu, Krakově, Slabcích a Hřebečníkách. V jednání byly i Skryje, ale ty nakonec odmítly s tím, že se vydají vlastní cestou, a z projektu odstoupily,“ popisuje manažer mikroregionu Pavel Souček. Projekt znamenal náročnou administrativu. Balkán má na něj vydána tři územní rozhodnutí a sedm stavebních povolení.

„Důležité je, že projekt podporují i zbylé tři členské obce, jichž se přímo netýká. Pavlíkov svoji čistírnu a kanalizaci má, ale počítá se s tím, že Skřivaň a Tytry by mohly navážet splašky do Panošího Újezdu,“ říká manažer. Mikroregion už má za sebou náročnou cestu, která ještě zdaleka není u konce. Celkové náklady na stavbu jsou odhadovány na 231 milionů korun. Při výběrovém řízení možná bude vysoutěžena nižší částka, ale může být i vyšší, což je horší varianta, na niž před časem doplatil megalomanský projekt kanalizací a vodovodů na Křivoklátsku.„Dotační podmínky jsou nastaveny tak, že spoluúčast obcí činí deset procent z uznatelných nákladů, které jsou kolem 200 milionů korun, přičemž DPH je uznatelný náklad. Obce se tedy musejí podělit o náklady kolem 50 milionů korun. Všechny mají připravenu nějakou finanční rezervu, ale do úvěru pochopitelně jít musíme. Nyní budeme vybírat peněžní ústav, od kterého si vezmeme úvěr. Myslím si, že finanční krytí obce zvládnou. Například u Slabec by se měl úvěr pohybovat kolem 12 maximálně 15 milionů korun. Když si vezmu, že loni obec ušetřila 1,2 milionu, tak nejpozději za 15 let by měla úvěr splacený,“ vysvětluje Pavel Souček s tím, že je potřeba si uvědomit, že podobná dotační šance už se zřejmě nikdy nebude opakovat.

Mikroregion nyní čekají výběrová řízení na realizaci stavby a technický dozor. Zároveň začíná připravovat stavební dokumentaci na přípojky, protože chce občanům nabídnout možnost zajištění potřebných náležitostí na jejich stavbu. „Přípojek vychází kolem pěti stovek. Pokud se udělají v jednom balíku, vyjde to občany levněji a bez starostí s obíháním úřadů. Kdo tuto možnost nebude chtít využít, nemusí. Pokud půjde vše hladce, začne se kopat v září nebo říjnu letošního roku. V říjnu příštího roku totiž musí být dílo ukončeno,“ říká manažer Balkánu. Technicky nejnáročnější je stavba kanalizací ve Všetatech a Hřebečníkách. Všetaty musejí mít pro velkou rozlohu a členitý terén několik čerpacích jímek a více kanalizačních větví. U Hřebečníků je stavba komplikovanější tím, že se bude řad pokládat do potoka, aby se využilo jeho spádu.

Markéta Hartlová

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.