Budoucnost v kamerách

NOVÉ STRAŠECÍ. Na rozdíl od rakovnických městských strážníků vyjíždějí ti novostrašečtí i mimo území města. Do jejich působnosti spadají i obce Lány, Rynholec, Tuchlovice a Kamenné Žehrovice. Jak vypadal loňský rok z jejich pohledu? To nám přiblížil vrchní strážník Martin Novák.

„Pouze čtyřikrát jsme se zúčastnili akcí organizovaných Policií ČR. Odhalili jsme však při nich pět řidičů pod vlivem alkoholu, dva pod vlivem jiných návykových látek, a to včetně osoby převážející jinou návykovou látku, než alkohol. Mimo tyto akce byla zjištěna ještě jedna osoba řídící motorové vozidlo pod vlivem alkoholu,“ konstatuje vrchní strážník. Pro úplnost dodáváme, že strašečtí strážníci řešili vloni celkem 481 přestupků. Valná část (270) se týkala bezpečnosti silničního provozu, přičemž celková výše pokut uložených v blokovém řízení byla téměř čtyřicet sedm tisíc.

Provoz městské policie včetně veškerých mzdových nákladů vyjde ročně na zhruba pět milionů. Podle Martina Nováka by případné snižování běžných nákladů (doprava, mzdy, vybavení atd.) bylo na úkor kvality vykonávané služby. Jako efektivní se mu jeví rozšiřování kamerových systémů. Obec Tuchlovice již vybudovala dva systémy, byť s omezeným použitím – slouží pouze pro potřebu cyklostezky. Nejdále jsou prý v tomto směru na Lánech, kde mají zpracovaný návrh řešení systému a komise veřejného pořádku připravila materiály pro získání případné dotace. „Ta nakonec získána nebyla a obec se rozhodla vybudovat kamerový systém z vlastních finančních zdrojů. Do konce roku se však nepodařilo systém zrealizovat,“ přibližuje vrchní strážník.

Z jeho dalších slov vyplývá, že kamerové systémy přestaly být bohužel považovány za nejdůležitější opatření v oblasti prevence, takže na jejich zřízení nebyly vypsány žádné dotační tituly. „To mimo jiné zastavilo i plánovaný rozvoj kamerového systému v Novém Strašecí. Jeho revitalizace bude muset být provedena z vlastních zdrojů. Zbývající obce zvolily jako náhradní řešení fotopasti. Ty se však po ročním provozu ukázaly být dostačující pouze v kontrole odpadového hospodářství. Jde jen o dočasné a náhradní řešení, které bez dalšího rozvoje nemá perspektivu.“

Bohužel v červnu došlo (pravděpodobně přepětím od blesku) k poškození strašeckého kamerového systému. „Úplně vyřazena je kamera v Palackého ulici a otočná kamera u římskokatolického kostela je zablokována (naštěstí vhodným směrem). Kamery v Křivoklátském sídlišti byly rozhodnutím rady města (výpověď nájemní smlouvy) sejmuty a v současné době jsou instalovány na budově NKC,“ uzavírá Martin Novák.

Lenka Pelcová

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.