Výměr pošlou po upomínkách

NOVÉ STRAŠECÍ (lep). Vzhledem k poněkud zvláštnímu systému vymáhání dlužných částek za svoz odpadu, který funguje v Rakovníku (viz str. 4), jsme se zajímali, jak postupují v Novém Strašecí.

„Za svoz komunálního odpadu platí lidé trvale zde žijící částku šest set korun za osobu a rok. Tuto sumu je možné uhradit po půl roce ve dvou splátkách. Sleva je poskytována za další dítě v rodině a při dlouhodobé nepřítomnosti,“ vysvětluje místostarostka Libuše Vosátková.

Pokud někdo nezaplatí, je mu po roce zaslána první upomínka s upozorněním. Po ní následuje další, a pokud ani na ni občan nereaguje, je mu po dvou letech zaslán platební výměr. Není-li uhrazen, je věc předána exekutorovi.

„Letos poprvé jsme přistoupili k tomu, že platební výměr je roven dlužné částce. Dříve byl jejím dvoj až trojnásobkem. Platební výměr je zasílán poštou do vlastních rukou trvale přihlášeným občanům, kteří nemají adresu na městském úřadě,“ dodává místostarostka a uvádí, že neplatičů je v Novém Strašecí zhruba sto ročně.

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.