Zpomalovací práh v Lubné neschválily úřady

Bič na kamiony stále hledají

LUBNÁ. S řidiči kamionů, kteří nedodržují předpisy a zkracují si cestu přes dolní část vesnice, kde mají vjezd zakázán, bojuje lubenský starosta Pavel Vyskočil už celé volební období. Zatím nepomohlo nabádání policie, aby sem častěji posílala hlídky, ani instalování kamerového systému.

„I když jsme měli nahrané důkazy, které kamiony tudy za den projely, nebylo nám to nic platné, protože kamerový systém neprovozuje policie. Bylo nám řečeno, že naše záznamy se jako důkaz proti řidiči použít nedají,“ vysvětluje starosta. Proto obec hledala jiné řešení a našla ho v podobě zvýšeného příčného prahu.

„Je to široký zvýšený pás vozovky, který zároveň slouží jako přechod pro chodce. Viděl jsem ho už na mnohých místech republiky, například na Pardubicku nebo v Praze-Břevnově. Zahrnuli jsme ho do projektu, který máme zpracovaný na chodníky a na nějž žádáme o stavební povolení. V projektu je několik úseků. Jeden chodník povede od hlavní křižovatky u školy k samoobsluze, další pod obecním úřadem až na křižovatku s odbočkou k Rako 3. Ten by se jednou mohl prodloužit až k nové hale. Další úpravy, konkrétně rozšíření plochy k parkování, budou v místě u hřbitova, kde ráno vystupují z aut školáci,“ popisuje Pavel Vyskočil.

Zvýšený příčný práh projektant namaloval na silnici pod obecním úřadem. Právě zde by měl největší efekt kvůli kamionům. Znamenal by pro ně nepříjemnou překážku, které by se raději vyhnuly tím, že by ulicí, kde nemají co dělat, přestaly jezdit. „Kvůli prahu musí skoro zastavit a tím, že je zvednutý 15 až 20 centimetrů nad silnicí, je nepříjemně rozhoupá. Vidím to jako nejlepší řešení našeho problému. Jeho umístění nám ale bohužel neschválil odbor dopravy, ani policie. Uznávám, že nemůžeme být na dopravu odborníci, ale úřady by nám alespoň mohly poradit, co tedy máme s kamiony dělat,“ říká starosta.

V písemných vyjádřeních oba úřady uvádějí, že navrhované umístění prahu neodpovídá normě. Není přehledné a výhledy na čekací plochy a z čekacích ploch jsou nedostatečné, píší. „Jako řešení kvůli kamionům vidím spíše to, že budeme do Lubné posílat častěji hlídku. Naše policisty sem posíláme minimálně jednou týdně a v poslední době se také hodně věnujeme úseku u nové haly, kde je zákaz stání. Tam teď často jezdí nehodáři,“ říká Ladislav Heller, vedoucí dopravního inspektorátu.

Naději tak obec vkládá alespoň do dvou betonových květináčů, které by měly být umístěny u křižovatky na Rako 3 a které by měly plochu zúžit tak, aby bylo pro dlouhé kamiony komplikovanější se směrem do vesnice vytočit. „Řešíme, jak je dopravně označit, aby do nich nikdo nenarazil a nestalo se nějaké neštěstí,“ dodává starosta.

Vrásky na čele mu kromě kamionů, které nedodržují zákaz vjezdu, dělá i hlavní silnice na Čistou, na níž je hustá doprava a spousta řidičů zde porušuje rychlost jízdy. „Silnici musejí přecházet žáci školy, když jdou na oběd nebo na autobus, proto nám není jedno, že se tu jezdí rychle. Rychlost porušuje osm z deseti řidičů. Sám jsem si dělal průzkum tím, že jsem sledoval jejich rychlosti na radaru. Doprava by se tu dala zpomalit buď světelnou křižovatkou, což by ale v hrubém odhadu stálo dva miliony korun, nebo alespoň zpomalovacím semaforem. Ten by nebyl tak drahý, náklady jsou kolem 250 tisíc korun. Semafor funguje tak, že měří rychlost přijíždějících aut. Stabilně na něm svítí červená. Pokud se k němu blíží vozidlo, které jede podle předpisů, naskočí zelená. U rychlejších aut zůstane červená a donutí je zpomalit,“ vysvětluje Pavel Vyskočil s tím, že takové semafory fungují například v Kladně.

 

Markéta Hartlová

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.