Foto

Jiří Verner

 

Uskupení Závislých vzniklo původně z recese

I jeden mandát je důležitý

NOVÉ STRAŠECÍ. V minulých parlamentních volbách se na novostrašecké politické scéně objevil zcela nový subjekt – Závislí. Toto původně recesistické, ale později zcela regulérní volební uskupení, založila v roce 2006 skupina spolužáků a kamarádů z novostrašeckého gymnázia. Jejich cílem bylo kandidovat v místních komunálních volbách a nabídnout voličům mladou alternativu. To se jim podařilo. V komunálních volbách v roce 2010 získali Závislí jeden mandát do zastupitelstva. Navíc další členové pracují v komisích rady města a ve výborech zastupitelstva. Předsedou strany a současně zastupitelem je Jiří Verner. Jak dnes nahlíží na své tehdejší rozhodnutí vstoupit do politiky, nám odpověděl v bilančním rozhovoru.

Do voleb jste šel jako poměrně mladý a nepříliš zulíbaný komunální politikou. Co vás nejvíce překvapilo?

Samozřejmě naše představy o místní politice před komunálními volbami v roce 2010 se v řadě věcí velmi lišily od reality. Je to asi přirozené, musíme si uvědomit, že průměrný věk našich kandidátů byl kolem dvaceti let a příliš zkušeností jsme v tomto směru neměli. Pochopitelně každého člověka, který není příliš obeznámen s tím, jak to v obecních zřízeních chodí, zpočátku mohou například překvapit rozhodovací mechanismy v zastupitelstvu či postavení rady města. Těch věcí nebylo málo, to nezastírám, ale člověk se neustále učí něčemu novému.

Je vůbec možné s jedním mandátem něco prosadit?

Otázka toho, co se dá v plénu zastupitelstva prosadit, závisí vždy na tom, zda máte nadpolov iční podporu všech zastupitelů. A není nedůležité, jak je silná vaše pozice. Jeden mandát z jedenadvaceti sice na jednu stranu opravdu není zcela adekvátní pozice pro prosazování vlastních myšlenek, na druhou stranu si na tomto místě nechci stěžovat. V řadě případů je každý hlas důležitý.

Jako Závislí jste si stanovili tři hlavní cíle, podařilo se vám některý z nich naplnit?

Nás hlavní záměr, a to jsou vlastně první dva cíle, se kterými jsme šli do voleb, byl vzbudit zájem mladých lidí o komunální záležitosti. Během voleb a v následujícím čtyřletém volebním období se v Novém Strašecí vytvořil okruh mladých lidí, kteří chtějí i v budoucnu ve městě žít a veřejné záležitosti jim nejsou lhostejné. Od začátku jsme deklarovali, že se jdeme do komunální politiky především učit. Náš mladý věk a ne příliš velké zkušenosti v této problematice jsme nikdy nepopírali. A také jsme se mnohému naučili. Takže v tomto byla podle mého názoru naše „mise“ v zastupitelstvu města úspěšná.

Co pro vás konkrétně obnáší práce v zastupitelstvu a jak je časově náročná?

Práce v zastupitelstvu pochopitelně není jen o tom být jednou za šest týdnů na plenárním zasedání a hlasovat o navržených usneseních. To je pouze špička ledovce. Skrývá se za tím kupříkladu i ne vždy zcela jednoduchá příprava, kdy se zastupitel musí seznámit s celou řadou materiálů tak, aby mohl kvalifikovaně rozhodnout. V tomto případě to však není pouze moje práce, hlavní otázky se vždy snažíme řešit v okruhu lidí, kteří se nějakým způsobem podílí na projektu našeho volebního sdružení Závislí.

Z čeho máte největší radost?

V poslední době mě velmi potěšil zodpovědný přístup vedení města a opozice, kdy se po konstruktivním jednání podařilo poměrně hladce schválit rozpočet města.

Půjdete znovu do voleb?

Ano, naše volební sdružení Závislí Nové Strašecí půjde v i letos do volebního boje.

Lenka Pelcová

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.