Strašecí zatím zůstává v „masce“

NOVÉ STRAŠECÍ. Podobně jako řada dalších obcí, odsouhlasilo i Nové Strašecí na jednání zastupitelstva působnost Místní akční skupiny Rakovnicko (MAS) v územním obvodu města na období 2014 – 2020. Městu tak vzniká možnost získat prostředky v rámci dotačních programů MAS Rakovnicko na projekty občanské vybavenosti, úprav veřejného prostranství a další aktivity.

Nové Strašecí nebylo v minulých letech se svými žádostmi úspěšné, a tak rada města pověřila starostu jednáním o případném založení vlastní akční skupiny. „To by představovalo smluvně si zavázat obce a města s minimálním celkovým počtem obyvatel deset tisíc a získání finančních prostředků pro takto nově vzniklý region, což není minimálně pro rok 2014 reálné. Proto navrhuji ponechat si pro nejbližší období možnost žádat o dotace s MAS Rakovnicko,“ zaznělo na zastupitelstvu z úst starosty.

Jednání se zúčastnil i Radomír Dvořák, ředitel Rakovnicko o. p. s., který přiblížil zastupitelům působnost i činnost MAS: „Je to platforma, jejíž součástí je veřejný sektor představovaný městy, obcemi, svazky obcí a také příspěvkovými organizacemi obcí, krajů nebo státu. Je v ní zastoupen i soukromý sektor. V současné době jsou režijní náklady dotovány ze 100 %, ale je předpoklad, že se v novém období bude muset MAS postarat o spoluúčast ve výši kolem 15 %. “

Lenka Pelcová

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.