MAS Rakovnicko vyšly všechny podané projekty

Roztocký jez bude bezpečnější

RAKOVNICKO. Velice úspěšná byla Místní akční skupina (MAS) Rakovnicko se svými projekty spolupráce. V poslední dotační výzvě Státního zemědělského intervenčního fondu uspěla se všemi, které podala. „Momentálně tedy pracujeme na čtyřech projektech spolupráce, jeden je rozdělaný z minula a další tři prošly v poslední výzvě. Potěšilo nás, že je hodnotitelé označili za nejlepší, které byly podány,“ říká ředitel obecně prospěšné společnosti Rakovnicko Radomír Dvořák.

Jak už název napovídá, jsou tyto projekty založeny na spolupráci, konkrétně na spolupráci mezi místními akčními skupinami. „Před poslední výzvou jsme oslovili naše partnery s tím, že pokud mají zájem se zapojit, ať vyberou společné téma a my ho zpracujeme a projekt podáme,“ vysvětluje Radomír Dvořák. Nakonec se sešly tři zajímavé záměry a všechny byly dotačně podpořeny.

První z nich se týká Jesenicka a je společným projektem s MAS Vladař. „Na něm mělo velký zájem město Jesenice, neboť díky němu dojde k obnově Naučné stezky Jesenicko. Na její trase bude mimo jiné opravena kaplička v Petrohradě, rozviklán viklan a uspořádáno několik akcí. Druhý projekt vznikl ve spolupráci s MAS Hudlicko, je zaměřený především na propagaci v cestovním ruchu. Z naší strany jsou náklady opravdu nízké, zahrnují zejména turistické aktivity, jako je questing, tedy hledačkové trasy. MAS Hudlicko má svůj záměr obsáhlejší, dojde k obnově nádvoří zámku Nižbor a uspořádání tří akcí,“ vysvětluje Radomír Dvořák. Třetí z podpořených projektů založený na spolupráci s MAS Posázaví a Pomalší se týká hradu Křivoklátu, konkrétně edukativního centra, které by zde mělo vzniknout.

Na Křivoklátsko, především řeku Berounku, je zaměřen i čtvrtý z projektů, který je již před dokončením. „Z něj jsme měli trochu obavy, protože naše část projektu zahrnuje i zabezpečení jezu v Roztokách, čímž nemyslíme jeho sjízdnost, ale bezpečnost pro vodáky při výstupu. Sledovali jsme, jak podobné problémy vyřešili jinde a jaká to může mít úskalí. Všiml jsem si, že jsou bohužel prvky, které mají zvýšit bezpečnost jezů, často vystaveny vandalismu. Proto jsme se rozhodli, že uděláme takové zabezpečení, které nebude nikoho lákat k tomu, aby ho poškozoval,“ vysvětluje ředitel Rakovnicko, o. p. s. Upustilo se tedy od lanovky (zjednodušeně natažení ocelového lana nad jezem, které by sloužilo záchranářům ke kotvení při záchranné akci), jež je riziková. Jednak by mohla coby zábrana způsobit komplikace při povodních nebo jarním tání a jednak by mohla nebezpečné situace spíše přivodit.

„U jezu se tedy udělají jen kotevní prvky potřebné pro natažení lana v případě zásahu, dále pořídíme roztockým hasičům, kteří jsou v případě nebezpečí u jezu jako první, potřebné vybavení, jako jsou obleky, lana nebo karabiny, a nainstalujeme k jezu monitorovací systém. Ten budou sdílet hasiči, policie a obec, proto bude sloužit nejen pro zvýšení bezpečnosti, ale i jako turistická propagace. Turisté pomocí web kamery uvidí, jaká je aktuální situace na Berounce,“ vysvětluje Radomír Dvořák.

Díky projektu bylo pořízeno i vybavení na vodácký výcvik a školu záchrany a bude vydán vodácký průvodce a publikace s názvem Přehrada a další příběhy od řeky Berounky, která rozšíří sadu úspěšných publikací, jež MAS Rakovnicko vydala v posledních letech, tedy Rakovnickem za památkami, Chmelařský a pivovarnický sborník Unikum, Většinové německé obce na Rakovnicku a Kolešovka.

Markéta Hartlová

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.