Vzniknou ve městě cyklopodjezdy?

RAKOVNÍK. Z Rakovníka lze velmi bezpečně dojet na kole až do Křivoklátu nebo opačným směrem přes Senomaty k Manětínu. Nejrizikovějším úsekem cyklistické trasy Greenway Berounka – Střela je paradoxně samotné město Rakovník. Na jeho katastru totiž cyklostezka kříží dvě velmi frekventované silnice v Nádražní a Ottově ulici. Město ale o problému ví a hodlá situaci řešit formou mimoúrovňového křížení. Pod mosty by tak mohly vzniknout cyklopodjezdy. Řešení navrhoval už před mnoha lety i Milan Kotál, bývalý vedoucí oddělení městských investic. Město se teď k jeho vizi velmi významně přiblížilo.

„Danou problematikou se zabýváme již delší dobu, v loňském roce jsme iniciovali několik jednání, k nimž byl přizván projektant, zástupci policie, odboru dopravy a další. Cyklostezka je využívána nejen návštěvníky města, ale také místními lidmi, od dětí po seniory. Zvýšení jejich bezpečnosti je prvořadým cílem studie,“ řekl starosta Rakovníka Zdeněk Nejdl.

Z vypracované studie vyplývá, že nejbezpečnějším řešením i s ohledem na chodce je vytvoření tzv. čisté cyklostezky. Ta by byla přesunuta na levý břeh potoka od lávky v Bořivojově ulici až k mostu u plynárny. Dále by cyklisté pokračovali po pravém břehu potoka. Zvolené opatření bude vyžadovat vybudování dvou podjezdů, přičemž náklady na případnou realizaci celého záměru jsou odhadovány na částku okolo 6,5 mil. Kč.

„Vzhledem k tomu, že by se případné mimoúrovňové křížení mělo realizovat na pozemcích Povodí Vltavy, a toto křížení současně zasahuje do bermy potoka (prostoru zaplavovaného jen při vyšším průtoku), byla tato studie projednána také se zástupci Povodí Vltavy a pracovníky odboru životního prostředí MěÚ. Z jednání vyplynulo, že navrhované řešení je možné, ale před samotnou realizací je nutné zpracovat hydrotechnické posouzení, které by navrhlo konkrétní technická opatření,“ vysvětluje tisková mluvčí města Alida Štulajterová.

V případě, že by posouzení podjezdy vyloučilo nebo by jejich realizace byla finančně velmi neúnosná, přišla by na řadu méně komfortní varianta úrovňového křížení. V současné době se zpracovává projektové dokumentace včetně hydrotechnického posouzení a inženýrské činnosti.

Pavel Sklenička

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.