Kdo neschválí územní působnost, zavře si dveře k dotacím

Z Leaderu 30 milionů ročně

RAKOVNICKO. Díky Místní akční skupině Rakovnicko a programu Leader, z něhož přerozděluje dotační prostředky, je náš okres bohatší o realizované projekty za 37 milionů korun. V příštím dotačním období 2014 – 2020 bude k žadatelům ještě štědřejší. Jak se zdá, dostanou místní akční skupiny (MAS) více finančních prostředků než v předchozím období. Mohlo by to být přes 30 milionů ročně.

„Je to příležitost nejen pro obce, ale i podnikatele a neziskovky získat na své záměry dotační podporu. Musí ovšem chtít. Prvním krokem, který už několik týdnů s obcemi řešíme, je územní působnost. Abychom mohli dotaci žadatelům poskytnout, musí mít MAS na území obce, kde bude projekt realizován, svoji působnost. A tu musí odsouhlasit zastupitelstvo. Pokud ji neschválí, připraví tím nejen sebe, ale i podnikatele a neziskovky, o možnost získat naším prostřednictvím z Leaderu dotaci. A to na celých šest let. Schválením působnosti obce nevstupují do žádné organizace, neznamená to pro ně povinnost platit příspěvky, je to pouze formální akt, kterým do území umožní průchod dotacím,“ vysvětluje Radomír Dvořák, ředitel obecně prospěšné společnosti Rakovnicko.

Svoji územní působnost schválí MAS koncem února, později už tedy obce nebudou moci přistoupit (vyjma případů, kdy nestihly do konce měsíce svolat jednání zastupitelstva). Nebude to možné ani v případě, kdy ve vesnici po podzimních volbách nastoupí noví zastupitelé, kteří budou mít jiný názor než jejich předchůdci. „Jakmile projdeme procesem certifikace, což bude, předpokládám, v květnu nebo červnu, nebude už možné dodatečně přistoupit,“ říká Radomír Dvořák.

Druhým předpokladem k tomu, aby mohla MAS přerozdělovat evropské peníze i v dalším období, je, že bude mít zpracovánu Strategii rozvoje. Na té se nyní intenzivně pracuje. Místní akční skupinu čekají i změny v organizaci a struktuře. „Bude se nově provádět tzv. certifikace a standardizace, a to z důvodu, aby se všechny MAS dostaly pokud možno na stejnou úroveň. V republice je 112 těch, které již prostředky čerpaly, a dalších zhruba sedmdesát nově vzniklých. Jsou mezi nimi velké rozdíly. Ministerstvo zemědělství proto rozhodlo, že se pokusí určitými standardy sjednotit jejich fungování,“ vysvětluje Radomír Dvořák.

První dotační výzva by měla být vyhlášena v polovině roku 2015. Pokud budou naplněny prognózy, bude MAS ročně rozdělovat dotace ve výši přesahující 30 milionů korun, tedy zhruba třikrát až čtyřikrát tolik než doposud. Dá se vůbec očekávat, že bude na Rakovnicku mezi žadateli taková poptávka? „Myslím, že ano. U poslední výzvy byl požadavek všech žadatelů přes dvacet milionů, přičemž jsme rozdělovali deset. Navíc obcím ubyly některé dotační možnosti, například Středočeský kraj loni nepřiděloval žádné dotace. Tím pádem se dá očekávat, že se na nás bude obracet více žadatelů. Navíc je to pro ně jednodušší a pohodlnější. MAS jim bezplatně poskytuje veškerý servis s administrací žádosti, počínaje přípravou projektu a konče žádostí o proplacení a udržitelnost projektu,“ uzavírá ředitel o. p. s.

Markéta Hartlová

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.