„Město prodává majetek neodborně,“ kritizuje Petr Šmíd

Konkurentovi podal ruku

RAKOVNÍK. V závěru sedmihodinové schůze města se zastupitelé vyjadřovali i ke kontroverznímu prodeji budovy Letiště na autobusovém nádraží. V minulém Raportu jsme přinesli svědectví podnikatele Petra Šmída z Jesenice, který při opětovném prodeji nabídl za budovu 4 miliony a 21 tisíc korun. Jeho nejvyšší nabídka byla však po soutěži dorovnána manželi Humrovými, kterým patří firma Humr, s. r. o., což je současný nájemce objektu. Vedení města tak při prodeji upřednostnilo rakovnické manžele. Jesenický podnikatel se cítí poškozen a věc přijel do Rakovníka vysvětlit zastupitelům.

Před zasedáním Petr Šmíd předal kaž­dému zastupiteli dopis, ve kterém podrobně zrekapituloval anabázi prodeje. „Pokud je v zájmu města Rakovník upřednostnit zájemce, který nabídl nižší kupní cenu, bude ji hradit splátkami a jehož firma jako nájemce hrubě porušuje podmínky nájemní smlouvy (v objektu již probíhají bourací práce, pozn. red), a to vše pouze na základě nevymahatelných slov o budoucím využití objektu ve ‚veřejném zájmu města Rakovník‘, pak mi nezbývá než s nelibostí toto rozhodnutí respektovat a utvrdit se ve svém názoru o velmi ‚transparentním a odborném‘ nakládání s městským majetkem,“ stojí v závěru dopisu.

Při udělení slova pak Petr Šmíd rovněž poukázal, že nejvyšší představitelé města na schůzkách s ním uváděli lživé informace o podmínkách prodeje. Proti tomu se ohradil radní Ivo Trešl: „Pan Humr přišel s nabídkou, že objekt koupí. Přišlo nám logické, prodat jej po dorovnání ceny jemu,“ hájil postoj vedení města. Starosta zase poukázal, že nic netransparentního na prodeji není, protože o něm rozhodnou všichni zastupitelé.

Opozice však postup vedení kritizovala. „Je to eskamotérská záležitost jako s koupalištěm. Děláte to, co se vám v dané chvíli hodí,“ našel přirovnání Miloslav Kubínek. Nad postupem, kdy nejvyšší nabídka je sdělena konkurenci a po jejím dorovnání je akceptována, kroutil hlavou i Miloš Lippert. Zastupitel Hamouz podal protinávrh hlasovat o prodeji objektu Petru Šmídovi.

Slovo dostal i jednatel Humr s. r. o., Radek Humr. Vysvětlil, že jako stavební firma chtějí v objektu vybudovat restauraci, cukrárnu a malou výrobnu. Zachováno by mělo být řeznictví i skiservis v suterénu.

Po bouřlivé debatě bylo hlasováno o návrhu Ludvíka Vožeha nechat objekt v nájmu a neprodávat jej. Jakmile bylo usnesení odhlasováno, vystoupil s velkorysou myšlenkou původní zájemce. „Než aby objekt dále chátral, tak od záměru raději odstoupím sám,“ přednesl zkoprnělým zastupitelům a požádal je, ať hlasují o prodeji firmě Humr.

Opětovným hlasováním bylo nakonec Letiště firmě Humr prodáno. Po tomto gestu přistoupil k Petru Šmídovi Radek Humr a uznale svému konkurentovi potřásl pravicí.

Sláva Vaic

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.