Foto

Břežanský špýchar.

 

Výstavní expozice zaplní dvě horní patra

Špýchar zpřístupní i turistům

BŘEŽANY. Nemají kulturní dům ani sokolovnu, přesto v Břežanech najdete tak útulný společenský prostor, že ho místním tiše závidíte. Břežanům se totiž podařilo zrekonstruovat bývalou kontribuční sýpku z roku 1797 a najít pro ni smysluplné využití. Pořádají se v ní akce, oslavy nebo vítání občánků. Horní patra navíc zaplní výstavní expozice, na jejímž vzniku obec spolupracuje s muzeem v Mariánské Týnici. Špýchar tak bude zpřístupněn i turistům.

„Máme tým lidí, který na expozici pracuje. Její podoba už je víceméně jasná. Bude se skládat ze tří částí. V té první se zaměříme na historii obce. Na interaktivní obrazovce přiblížíme obecnou historii vesnice a statků, které zde stojí, protože o více než polovině z nich je v archivu dokumentace. A nezapomeneme ani na významné rodáky. V druhé části expozice chceme lidem přiblížit něco nového, co vyžaduje hlubší studii a pátrání v pramenech,“ přibližuje starosta Pavel Škrle.

Legenda říká, že jsou Břežany jednou z vesnic, kterou v minulosti založili Hedčané (polští zajatci, které do Čech přivedl roku 1039 kníže Břetislav). Nikdo se však dosud hlouběji nezabýval tím, zda se jedná jen o legendu, nebo je tvrzení pravdivé. „Jsme v kontaktu s badatelem z Rakovníka, který se tomuto tématu věnuje. Rádi bychom, aby byl výsledek jeho bádání součástí expozice. Stejně tak se hlouběji zaměříme na téma těžby železné rudy. Naše území kdysi patřilo pod plaský konvent. Železnou rudu zde dobýval až do šedesátých let 19. století. Pozůstatky štol tu jsou stále patrné. Ještě před třiceti lety byly zachovány některé vstupy do nich. V současnosti už jsou ale všechny štoly zabezpečené, protože se propadaly,“ vysvětluje Pavel Škrle. Poslední část prostoru expozice bude věnována krátkodobým výstavám.

Expozice je už třetí etapou projektu rekonstrukce špýcharu. Břežany měly štěstí, že na všechny etapy získaly dotaci z programu Leader, a to prostřednictvím Místní akční skupiny Rakovnicko. „V prvních letech jsme objekt opravovali podle projektu, který nám zpracoval architekt. Naší vizí bylo zachovat sýpku v co nejautentičtější podobě, proto se při opravách zachovalo maximum původních prvků,“ říká starosta.

Kromě běžných zednických prací při opravě zdiva a omítek se musela ošetřit dřevěná konstrukce, opravit podlahy, zavést elektřina, osadit nové okenice, dveře, vrata a okna a na závěr se opravila venkovní fasáda. Součástí projektu byl i nákup nábytku a vybavení. Další vybavení, technika a mobiliář jsou i součástí třetí etapy projektu. „Kromě toho, že nakoupíme vitríny, stojany a interaktivní prvky do expozice, vznikne i malá naučná stezka po obci. Informační panely budou umístěny u špýcharu, kostela, bývalé sušárny ovoce a v poli v blízkosti bývalých štol,“ dodává starosta.

Markéta Hartlová

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.