Změna značení a konec lípy?

NOVÉ STRAŠECÍ. Na základě podnětu občanů došlo ke změně dopravního značení v úseku od křižovatky Havlíčkovy ulice a náměstí 5. května po křižovatku Lipová a 5. května. Změna spočívá v zákazu průjezdu vozidel nad 3,5 tuny s výjimkou dopravní obsluhy. Jejím účelem je zamezení průjezdu autobusů a nákladních vozidel přes náměstí 5. května do ulice Lipová, neboť komunikace je velmi úzká a těžká vozidla ji poškozují.

Jejím důsledkem je však to, že veškerá vozidla (např. autobusy) zajíždějící parkovat do areálu TSNS musí přijíždět Lipovou ulicí od Karlovarské a vzhledem k nevelké šířce komunikace, úhlu zatáčky, parkujícím automobilům a šíři vjezdu do areálu TSNS některé vozy nezatočí do vrat. I proto došlo k osazení nových pojezdových – širších vrat, které situaci alespoň částečně zlepšují. K dořešení problému by bylo ještě třeba pokácet lípu u vjezdu. Následná drobná úprava obrubníku by již dostatečně zlepšila úhel vjezdu. Lípa navíc roste na vodovodním řadu a poškozuje jej.

Z těchto důvodů požádal odbor investic o stanovisko komisi pro životní prostředí. Ta však s kácením nesouhlasí. Na základě četných stížností dopravců a z podnětů městské policie proběhlo místní šetření. Zúčastnění se na místě shodli na vhodnosti pokácení lípy s tím, že zhruba v úseku pět metrů od vrat by dopravním značením bylo zamezeno parkování automobilů a v Karlovarské na výjezdu z Lipové by bylo třeba osadit zrcadlo.

Vzhledem k nesouhlasnému stanovisku odboru investic a komise pro životní prostředí bylo rozhodnutí o pokácení lípy na radě města. Ta však na minulém zasedání návrh zamítla. Podle místostarostky Libuše Vosátkové je pouze jediná šance, jak toto rozhodnutí změnit, a sice znovu předložit záležitost k projednání a rozhodnutí revokovat.

Lenka Pelcová

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.