Stavba kanalizace zahájena

NOVÉ STRAŠECÍ, PECÍNOV. Začátkem září podepsalo město Nové Strašecí smlouvu o dílo se zástupci stavební firmy Severočeská stavební z Ústí nad Labem, která zvítězila v zadávacím řízení na stavbu kanalizace v Pecínově. Výběrem dodavatele stavebních prací tak příprava stavby pokročila k realizaci.

Ve čtvrtek 12. září bylo stavbařům předáno staveniště a o týden později proběhla informační schůzka s občany Pecínova. Měsíc září zatím firma využila na objednání materiálu a zajištění nutných povolení k výkopům v komunikacích. Vlastní stavební práce byly zahájeny počátkem října. „Stavět se začne nad viaduktem v Pecínově. Termín na dokončení stavby je stanoven na dvanáct měsíců s tím, že v zimě, kdy klimatické podmínky neumožní stavět, bude stavba přerušena. Nejdříve bude provedena stavba hlavních kanalizačních řadů, a to jak gravitační tak tlakové kanalizace, a čerpacích stanic. Po tlakových zkouškách budou budovány jednotlivé kanalizační přípojky. To znamená, že kanalizační přípojky k nemovitostem se budou dělat až na jaře příštího roku,“ upřesňuje starosta Karel Filip.

Koordinovaně se stavbou kanalizace provedou Vodárny Kladno – Mělník výměnu vodovodního řadu v úseku, který je v současné době z azbestových trubek. O dalších podrobnostech vzájemné spolupráce město s vodárnami dále jedná. Po celou dobu výstavby prý bude město dbát na to, aby stavební práce obtěžovaly občany Pecínova v co nejmenší míře. „Počítáme se zajištěním přístupnosti k nemovitostem po celou dobu stavby, pravidelným úklidem i dosypáváním povrchů silnic před konečným asfaltováním. Pokud by měli Pecínovští jakýkoliv dotaz ke stavbě nebo pokud by se v jejím průběhu vyskytly nějaké obtíže, mohou kontaktovat vedoucího odboru investic Pavla Frieberta,“ uzavírá starosta.

Lenka Pelcová

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.