Po propadu tří šachet prověřují bezpečnost dalších šesti

Důlní jámy mají i na zahradách

LUBNÁ. V okolí Lubné se nachází spousta bývalých šachet, což skýtá mnohé obtíže. Kromě omezení pro budoucí využití pozemků, na nichž se v minulosti těžilo, k nim patří i jejich nedostatečné zabezpečení. To se projevilo i před několika týdny, kdy se na poli za obcí na třech místech propadla zem.

„Naštěstí se ukázalo, že se tyto situace řeší celkem rychle. Propadu si všiml pán, který na poli sklízel úrodu. Zavolal jsem hasiče a během dne se sem sjelo na dvacet lidí od hasičů, policie a báňského úřadu a místa provizorně zajistili. Na dvou místech byly propady kolem dvou metrů, ale na třetím byla jáma hluboká kolem sedmi metrů,“ přibližuje lubenský starosta Pavel Vyskočil. Propadlá místa nechal báňský úřad zabezpečit stejně, jako před několika lety propadlou šachtu na poli pod Pavlíkovskými vršky. Byla vyplněna popílkem z elektráren.

„Ten se v podobných případech používá nejčastěji. Obsahuje sádrovec, a když ztvrdne, je místo opět bezpečné. Protože ale víme, že je na našem katastru spousta šachet a nechceme nic podcenit, nechali jsme si od báňského úřadu vypracovat mapku s vyznačením všech míst, kde se nacházejí staré důlní jámy. S vlastníky pozemků se bude postupně projednávat jejich zabezpečení. Velkým překvapením pro nás bylo, že se jedna z nich nachází i přímo vedle školní budovy. Jednu důlní jámu má dokonce na zahradě i náš místostarosta. Ten ale o její existenci věděl,“ říká starosta.

V první fázi bylo vybráno šest šachet, které se nacházejí v zahradách rodinných domů a v blízkosti staveb. Náklady na jejich průzkum a případné zabezpečení neponese majitel pozemku, ale státní podnik Palivový kombinát Ústí, který se zabývá zahlazováním následků hornické činnosti. „Dříve se opuštěná důlní díla pouze zaplavovala vodou, což bylo nejjednodušší, teď se stát snaží o lepší zabezpečení. Největší problémy jsou většinou se selskými šachtami. Spousta sedláků totiž, pokud na svém pozemku narazila na uhlí, ho začala rubat. Tyto jámy jsou velmi špatně zajištěny. I když většinou nebývaly příliš hluboké,“ přibližuje Pavel Vyskočil.

Poddolovaná je i lokalita s novou výstavbou ve směru na Senec. Pro majitele zdejších nemovitostí to ale není žádná novinka, o existenci dolů věděli z územního plánu obce i od stavebního úřadu. Ten si totiž klade při zastavování území dotčených těžbou různé podmínky. „Při vydání stavebního povolení je specifikováno, jak musí stavebník postupovat a co musí dodržet. Například musí mít každá nemovitost asi 40centimetrovou armovanou betonovou základovou desku,“ vysvětluje starosta.

Palivový kombinát Ústí se zatím zabývá prvními šesti důlními jámami. Musí přesně zaměřit jejich polohu a prozkoumat, zda jsou bezpečné. „Dá se očekávat, že následně dostane na starosti další, které se nacházejí v intravilánu obce. O ostatní, které jsou ve volné krajině, se stará životní prostředí. Poddolované území je i na Krčeláku, ale tam probíhala hlubinná těžba, u níž nedochází k propadům tak často,“ uzavírá starosta.

Markéta Hartlová

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.