Závory nejsou protiprávní

RAKOVNÍK. Parkovací systém na Husově náměstí v Rakovníku není v rozporu se zákonem o pozemních komunikacích. V tomto duchu reagoval ombudsman na stížnost jednoho z rakovnických občanů. Odpověď obdrželo v těchto dnech i město Rakovník

Ombudsman se ve své odpovědi přiklonil na stranu argumentů zástupců města, kteří od začátku sporu tvrdí, že zavedením tohoto systému nedochází k porušování zákona. Vjezd na náměstí je totiž podle města opatřen značkou „zákaz vjezdu všech motorových vozidel“ s dodatkovou tabulkou upravující časy, kdy se na náměstí může. Náměstí tak slouží jako parkoviště a příjezdová komunikace k domům uvnitř zóny. Rezidenti a abonenti, kteří parkují na svých vlastních pozemcích, dostávají vjezdovou kartu zdarma. Rezidenti a abonenti, kteří z nějakého důvodu na svých vlastních pozemcích parkovat nemohou nebo nechtějí a parkují na náměstí, si mohou vyřídit čipovou kartu opravňující k parkování za poplatek.

„Jsem rád, že se ukázalo, že město zákon neporušuje a že se na naši stranu přiklonil také zástupce veřejného ochránce práv. Konstatoval, že se město Rakovník zavedením stávajícího systému placeného parkování na Husově náměstí a v přilehlých ulicích nedopustilo pochybení a nezákonnosti,“ uvedl starosta Rakovníka Zdeněk Nejdl.

Stěžovatel ve své stížnosti popisoval i situaci, kdy na náměstí není možnost zaparkovat, např. v době trhů, a občané jsou pak nuceni zaplatit i za průjezd náměstím. „V případě, že se toto stane a občan nenajde místo na zaparkování a musí tedy u závory zaplatit, aniž by parkoval, může se dostavit na městský úřad, kde mu bude uhrazené parkovné vráceno,“ doplnil starosta Zdeněk Nejdl. Dalším kritizovaným nešvarem stávajícího systému je paušální poplatek 20 Kč při poruše nebo údržbě zařízení. Řidič tak může zaplatit za krátký pobyt na náměstí i více, a to kvůli situaci, kterou nezavinil. S touto „nesrovnalostí“ ale vedení města nic dělat nehodlá.

Pavel Sklenička

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.