Od října nové česle na ČOV

NOVÉ STRAŠECÍ. Do konce října by měla mít novostrašecká ČOV nové strojní česle. Město již podepsalo smlouvu na jejich výměnu s firmou Fontana R, s.r.o a zvolilo tak levnější variantu. I tak vyjde výměna česlí na 248 tisíc bez DPH.

Nutnost výměny se ukázala již v době, kdy společnost Technické služby Nové Strašecí (TSNS) převzala provozování kanalizačních stok a ČOV v majetku města, což bylo v listopadu 2011. „Tehdy tam dokonce asi sto třicet lamel chybělo, byly tam vylámané až pěticentimetrové díry,“ popisuje jednatel technických služeb Jan Bureš. Protože se už náhradní díly nedaly sehnat, nechal je nový provozovatel vyrobit a česle opravil. Bohužel se však ukázalo, že ani po opravě nesplňují strojní česle požadavky na hrubé předčištění splaškových vod na ČOV.

Kanalizace ve městě je vystavěna jako smíšená, takže do ní kromě jiného vtékají i vody z komunikací, které do ČOV přinášejí mnoho pevných nečistot i „nových“ materiálů – věcí, které stávající strojní česle nezachytí. Jsou mezi nimi například vlhčené ubrousky, které se nerozkládají, či vatičky na čištění uší, jež nejdou ze systému odstranit. „Tyto věci současné strojní česle nezachytí, protože mezi lamelami je prulina (mezera) veliká 6 – 8 mm, navíc stávající česle jsou fyzicky i morálně za svou životností. Nainstalovány byly v roce 2002 a musíme si uvědomit, že toto zařízení je nepřetržitě v provozu 24 hodin 365 dnů v roce. Nové česle by již měly zachytit výše uvedené nečistoty, neboť jejich prulina je široká jen 3 mm, navíc jsou samočistící a mají provozní spotřebu třikrát nižší než ty současné,“ objasňuje Jan Bureš.

Předloženy byly dvě technicky srovnatelné nabídky. První od firmy INZET s.r.o. za 325 tisíc bez DPH a druhá od již zmíněné firmy Fontana R. Jednatel TSNS inženýr Čermák doporučil koupit a nainstalovat česle od druhé společnosti a město se k jeho návrhu připojilo.

Lenka Pelcová

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.