Ještě je (byť malá) naděje

ROZTOKY. Jak jsme informovali v minulém čísle, proběhlo v úterý 23. července na Státním fondu životního prostředí v Praze (SFŽP) jednání mezi představiteli svazku obcí Kanalizace a voda Křivoklátsko a SFŽP o možnosti prodloužení registračního listu do 30. 9. 2013 a navýšení dotace a půjčky na realizaci miliardového projektu na výstavbu kanalizace a vodovodního řadu v devíti obcích křivoklátského regionu. Poté, co vysoutěžená cena díla narostla o 200 milionů korun, některé obce se obávají, že navýšení spoluúčasti je nad jejich síly.

„Konstatovali jsme, že vzhledem k tomu, že obce nejsou schopny zajistit spolufinancování vlastních zdrojů projektu, je jedinou možností navýšení dotace a půjčky od SFŽP. Na to reagoval ekonomický náměstek fondu inženýr Theodor Bernt a prohlásil, že tento požadavek je nyní neakceptovatelný. Rovněž tak navýšení půjčky je problematické, protože bychom se dostali z částky 66 milionů na 80 milionů korun, což situaci neřeší,“ uvedl předseda svazku obcí Vladimír Melč.

Zástupci fondu navrhli, aby byl projekt okleštěn od neefektivních částí, poté přepracována technická dokumentace a provedeno jeho nové ocenění. To by však znamenalo vyhlášení nového výběrového řízení na zhotovitele díla. Neúprosný termín dokončení stavby – polovina roku 2015 – by však zůstal zachovaný. „Tento návrh řešení jsme vyhodnotili jako nesplnitelný, a to zejména z časových důvodů, a také proto, že chceme řešit Křivoklátsko jako celek a ne pouze ,efektivní‘ obce,“ doplnil Vladimír Melč.

Na to náměstek Bernt řekl, že musí respektovat závěr Výboru pro optimalizaci investičně náročných projektů, a vzhledem k tomu, že svazek obcí není schopen doložit veškeré požadované podklady pro poskytnutí půjčky a vlastního financování do 27. 7. 2013, nebude mu registrační list do 30. 9. prodloužen.

„Za této situace je naší jedinou možností obrátit se přímo na Ministerstvo životního prostředí ČR, znovu vysvětlit vzniklou situaci a požádat o možnost zajištění financování projektu podle našich omezených možností. Nakolik ale bude naše žádost úspěšná, nechci předjímat. Musíme se o to ale pokusit,“ dodal předseda svazku obcí Kanalizace a voda Křivoklátsko.

Tomáš Bednařík

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.