Foto

Děti ukazují v expozici na předměty, které jsou potřeba při výrobě krtečkových kalhot.

 

Při Muzejní noci ožily expozice, letošním tématem byly děti

Svátek slavili i praním prádla

RAKOVNÍK. Kdo by nechtěl strávit noc v muzeu, kde ožívají zvířátka z večerníčků, příběh o krtečkovi nebo staré časy. Dětem se to první červnovou sobotu poštěstilo. Muzeum bylo jedno z míst, kde mohly oslavit svůj svátek. Protože téma Muzejní noci je každoročně inspirováno hlavní výstavou, a ta se momentálně týká 100. výročí mateřské školy, byl to dárek tuplovaný. Dětský svět dostal mezi exponáty hlavní slovo.

„Vzhledem k tématu jsme jako termín konání akce vybrali 1. června. A díky tomu tu jsou dneska i učitelky z mateřinky. Přímo ve své výstavě mají pro děti připraveny tvořivé aktivity, které jsou inspirovány výtvarnými technikami, jež děti používaly při tvorbě vystavených obrázků a výrobků,“ popisuje Kateřina Blažková, archeoložka rakovnického muzea.

Ožily ale i ostatní expozice. V mansardě například vznikl dobový fotoateliér, kde si děti mohly nechat udělat portrét fotoaparátem ze třicátých let. K dispozici měly i dobové oblečení, aby byla iluze dokonalá. A správné pózy mohly odkoukat z desítek vystavených ateliérových snímků. Fotografii pak muzejníci rodičům poslali e-mailem.

„V expozici cechovní památky jsou kolegyně v krtečkovských kalhotách s kapsami a na svém stanovišti mají obrázky s jednotlivými fázemi výroby krtečkových kalhot. V expozici máme předměty, které se k tomu všemu vztahují, a to v průřezu celé historie lidstva od pravěku až do 19. století. Děti musejí obrázek přiřadit ke správným předmětům,“ popisuje Kateřina Blažková.

Ve večerníčkovém tématu děti zůstaly i u vedlejšího stanoviště. V přírodovědné expozici dostaly obrázky večerníčkových postav z říše zvířat, např. kosí bratry, chytrou kmotru lišku, Vydrýska apod., a hledaly mezi vycpanými exponáty jejich skutečné předobrazy.

Velký zážitek si děti odnesly z dobové prádelny, která vznikla v přízemí. Mohly si vyzkoušet, jaká dřina byla prát prádlo v neckách na valše nebo žehlit starými žehličkami, které se rozehřívaly na žhavých uhlících. „Tak tohle bych teda dělat nechtěla, byla to hrozná práce,“ komentovala při praní Ella Zimmermannová.

Tak jako všechny víkendové akce, se i Muzejní noc musela potýkat s nepřízní počasí v podobně celodenního deště. „Náš program to ale nijak neovlivnilo, protože většinu aktivit jsme měli připravených dovnitř. Na nádvoří byly plánovány jen tři a ty se přesunuly do lapidária, tedy pod střechu. Hledání trilobitů v břidlici dovezené ze Skryjí a výrobu replik korálků tu bez problémů zvládneme. Malou komplikaci to přineslo jen pro pečení placek. Pec musí být na nádvoří, a když pořád prší, nevím, jestli se nám pečení placek podaří,“ uzavírá Kateřina Blažková.

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.