Na opravu varhan od Guthů je vyhlášena veřejná sbírka

Slavný rod dostane pamětní desku

ČISTÁ. Před rodem Guthů smekají všichni varhaníci. Byli to slavní varhanáři, kteří postavili více než šedesát varhan a desítky dalších opravili či naladili. Slavný rod žil od 18. století po několik generací v Čisté, a tak není divu, že i ve zdejším kostele sv. Václava najdete varhany od Guthů.

„Pro naši vesnici je to významná věc, kterou bychom se mohli více chlubit, a tak se chystá zajímavá akce, do které vkládám hodně nadějí,“ říká administrátor čistecké farnosti a zároveň zastupitel obce Daniel Váhala. Myšlenka se zrodila loni při koncertu Adama Viktory. Varhaník tehdy nejen hrál, ale zároveň vyprávěl o slavném rodu Guthů a nechal lidem nahlédnout i do zákulisí, tedy do mechanismu nástroje.

„Bylo to zajímavé a poučné. V tu chvíli jsme se rozhodli, že stojí za to varhany rekonstruovat. A moc mě potěšilo, že ta potřeba vyplynula ze všeobecného povědomí, že by se to mělo. Že to lidé nevnímají čistě jako záležitost církve, ale jako společnou hodnotu, kterou bychom měli předat dalším generacím udržovanou,“ říká Daniel Váhala.

Renovace varhan se může podařit za pár let, ale klidně to může být projekt i na několik desetiletí. Oprava samotného hracího mechanismu by totiž měla vyjít na dva miliony korun a další dva miliony bude stát restaurování toho ostatního. „Varhany sice hrají, ale podle odborníků jsou dost poškozené. Píšťaly jsou fušersky přetřeny stříbřenkou, poškozena je jemná mechanika a dřevo je napadeno červotočem,“ popisuje Daniel Váhala.

Na opravu varhan už byla povolena veřejná sbírka. Zaštiťuje ji obec. „Vyhlásili jsme ji od Nového roku. Bylo založeno konto, na které mohou lidé přispívat, a také máme dvě sbírkové pokladničky. Jedna je umístěna v kostele, druhá na radnici,“ říká starostka obce Blanka Čebišová.

Sbírkou to však nekončí. Rodu Guthů bude věnován celý projekt. Kromě toho, že budou pořádány varhanní koncerty, se slavní varhanáři dočkají i několika poct. Tou nejzásadnější bude osazení pamětní desky rodu Guthů. „Jejich rodný domek už bohužel nestojí. Umístíme ji tedy na dům čp. 8, kde žili poslední Guthové a v němž stále žijí potomci jedné větve rodu,“ říká starostka.

A aby měli možnost se o rodině významných varhanářů něco víc dozvědět i návštěvníci Čisté, dočtou se o ní na posledním informačním panelu naučné stezky. Připravuje se i vydání knihy o rodu Guthů. „Muzeum v Mariánské Týnici kdysi vydalo strojopisnou knihu o této rodině. Jsou to zápisky vzpomínek členů rodu. Víme ale o nějakém panu doktorovi z Litoměřicka, který se varhanami zabývá a má kompletně připraveny podklady na vydání aktualizované a upravené knihy, která jde více do hloubky než někdejší strojopis. Rádi bychom tedy pomohli s jejím vydáním,“ říká Daniel Váhala.

Markéta Hartlová

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.