V kase chybí 14 milionů z daní

RAKOVNÍK. Při tvorbě rozpočtu na rok 2013 sice město může počítat s vyššími příjmy z nového rozpočtového určení daní, na druhou stranu musí kalkulovat i s celkově klesající daňovou výtěžností. V roce 2012 byly příjmy oproti předpokladům nižší zhruba o 14 milionů korun

„Největší pokles jsme zaznamenali u daně z přidané hodnoty, která klesla o 6,15 milionu. Plánovali jsme 68 mil. Kč, ale skutečnost byla jen 61,85 Kč,“ komentoval tabulku příjmů starosta Zdeněk Nejdl. Také právnické osoby, což jsou společnosti s ručením omezením a akciové společnosti, odvedly o 1 milion korun méně, když bylo plánováno 30 milionů Kč. Správně město odhadlo vývoj příjmů od drobných podnikatelů. Daň z příjmů fyzických osob ve výši 6 milionů včas odhadlo jako nereálnou a zmenšilo odhad na polovinu, což nakonec „klaplo“. O milion nižší byla i daň z nemovitosti (plán 14 mil. Kč), ale též správní poplatky, sankce a pokuty v dopravě, kde činil výpadek celkem 1,8 milionu. Nižší byly oproti původním odhadům i pojistné náhrady z událostí při přívalových deštích. Město chtělo získat 3,55 mil. Kč, ale ve skutečnost čerpalo jen 1,8 mil. Kč. „Tam je šance, že bychom peníze mohli získat ještě v letošním roce,“ věří starosta.

Příjmy města pro rok 2013 jsou rozpočtovány ve výši 260 milionů Kč podobně jako výdaje. V letošním roce město hradí poslední splátku úvěru za stavbu nové školní jídelny. Úvěr za IV. etapu rekonstrukce čistírny odpadních vod Rakovník bude splácen ještě i v průběhu roku 2014.

Pavel Sklenička

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.