Není národní park zbytečný?

PRAHA/KŘIVOKLÁT. V úterý 22. ledna proběhlo v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR veřejné slyšení k Petici proti vzniku Národního parku Křivoklátsko. Slyšení řídila předsedkyně petičního výboru Poslanecké sněmovny PČR Hana Orgoníková.

Do diskuse se přihlásilo šest subjektů podporujících petici. Mimo jiné předseda petičního výboru Karel Breník z Křivoklátu, starosta obce Běleč Jiří Rohla či předseda pobočky České lesnické společnosti Křivoklát Miroslav Pecha. „Současná ochrana území je dostatečně zajištěna stávající legislativou. CHKO Křivoklátsko spravuje téměř 80% tohoto území zařazeného do 1. a 2. zóny ochrany. Jsou tu lokality soustavy NATURA 2000, kategorie lesů ochranných a státní přírodní rezervace,“ uvedl Karel Breník a zdůraznil, že práce Správy CHKO je velice dobře hodnocena. Proto vidí zřízení národního parku jako nadbytečné, nic neřešící a zbytečně zatěžující státní pokladnu. Tento názor sdílí i 14 tisíc občanů, kteří petici proti zřízení parku od srpna roku 2011 podepsali, a podpořili ho i další diskutující včetně Vlastimila Valy z Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně.

V diskuzi vystoupil i vedoucí Správy CHKO Křivoklátsko Petr Hůla, který uvedl, že druhá strana nedostala při slyšení vůbec prostor. Řekl, že argumenty petice považuje za zavádějící a některé i za lživé. Podotkl, že pravým cílem petice není obava jejích iniciátorů o osud křivoklátských lesů, ale o výkon myslivosti, což v petici ani v přednesených zprávách vůbec nezaznělo.

Po vyčerpání programu vyhlásil petiční výbor poslanecké sněmovny usnesení, v němž žádá Ministerstvo životního prostředí ČR o posouzení, zda zákon o vzniku Národního parku Křivoklátsko je nezbytný. „Dalo by se říct, že bitva byla vyhrána, ale boj není zdaleka u konce,“ konstatoval Karel Breník. Více příště.

Tomáš Bednařík

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.