Teplo se zdražovat nebude

NOVÉ STRAŠECÍ. Vloni po konci topné sezóny došlo k převzetí kotelen od společnosti ENES technickými službami. Řada obyvatel Nového Strašecí měla obavy, aby nedošlo ke zvýšení cen tepla. Dnes už je zřejmé, že se platby za teplo z městských kotelen nezvýší, přestože cena plynu a jeho distribuce na letošní rok stoupla o více než 4 %.

Jak je to možné, objasňují jednatelé TSNS Miroslav Čermák a Jan Bureš: „Cena se sice zvýší o jeden procentní bod v závislosti na zvýšené sazbě DPH, ale vyšší cenu plynu vykompenzujeme instalací kondenzačního výměníku v kotelně v Křivoklátském sídlišti. Instalaci jsme měli v plánu až v průběhu letošního roku, ale vzhledem k ceně plynu zrealizujeme náš plán ještě v lednu. Chceme ještě zachytit část topné sezóny.“

Toto technické řešení využívá zpětně odpadní teplo spalin k ohřevu vratné topné vody. Vyprojektovala ho, dodá a nainstaluje společnost VENTOS Rumburk, která výměníky dodává i jiným renomovaným výrobcům tepla či elektrické energie. Pozitivem řešení je i snížení emisí.

Tím ale technická vylepšení kotelen nekončí. TSNS mají i pro příští rok připraveno další, kterým by se cena tepla i v roce 2014 měla udržet na stejné úrovni jako doposud. „Jedná se o instalaci kogenerační jednotky do téže kotelny. Tuto plynovou elektrárnu o výkonu 600 kW na své náklady nainstaluje a bude provozovat společnost ČEZ Energo. Je určena na okamžitou spotřebu elektrické energie, kterou je třeba dodat dodavatelům pro eliminaci výkyvů sítě. „Při výrobě elektrické energie je odpadním produktem chladící voda motoru ochlazující generátor. Ta se akumuluje v nádržích a následně bude využita pro vytápění. ČEZ Energo bude dodávat topnou vodu, jež pokryje až čtvrtinu vyrobeného tepla za běžný rok, za cenu, která bude eliminovat případný nárůst ceny plynu,“ objasňují jednatelé.

Jeden mínus však převzetí kotelen v následujících třech letech přinese, a to do rozpočtu města. Jeho součástí totiž bylo i vypořádání majetku. S částí investic nebyl problém, druhou část si město nechalo ohodnotit. „Naše představy se rozcházely s představami jednatele firmy Oto Krejčíře, ale po několikerých jednáních jsme dospěli ke shodě,“ říká místostarostka Libuše Vosátková. Zmíněná shoda spočívá ve splátkovém kalendáři. Město podle něho během tří let splatí částku zhruba 2 miliony 900 tisíc.

Lenka Pelcová

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.