Všechny pozemky ve sportovním areálu už vlastní městys

Sokolovnu získá darem

SENOMATY. Budovu sokolovny v Senomatech už nebude vlastnit sportovní klub, ale městys. Klub nemá prostředky ani na její nutnou údržbu, natož rozsáhlou rekonstrukci, kterou objekt potřebuje. Proto uzavřel s městysem dohodu, že ji do 30. června převede do jeho vlastnictví.

„Souhlasili jsme s tím pod podmínkou, že se nám podaří získat do majetku obce i pozemky. Zhruba sedmdesát procent pozemků ve sportovním areálu totiž bylo ve vlastnictví dvou soukromých osob. Jednalo se o pozemky, na nichž je hřiště, přístupové cesty i parkovací plochy. Za socialismu se při budování podobných zařízení bohužel majetkové záležitosti příliš neřešily,“ říká starosta Tomáš Valer.

Sportovní areál se nachází v centru obce, tedy na velice lukrativním místě. Proto se městys obával toho, že by se vlastníci mohli rozhodnout využít pozemky k jinému účelu a sokolovna bez hřiště by pak ztrácela smysl. „S majiteli jsme se dohodli na celkem slušné ceně a jsme rádi, že nám vyšli vstříc. Pozemky jsme vykoupili v závěru loňského roku za částku kolem 900 tisíc korun. Samozřejmě bychom měli spoustu jiných záměrů, kde by se nám peníze hodily, ale pro obec je důležité, aby tu sportoviště zůstalo,“ vysvětluje starosta.

Městys už také nechal zpracovat projekt rekonstrukce sokolovny, stál 200 tisíc korun a nyní obec shromažďuje poklady k tomu, aby mohla žádat o vydání stavebního povolení. Pochopitelně se poté pokusí získat peníze z vhodného dotačního titulu. „Jednu dotaci už se v uplynulých letech podařilo na rekonstrukci sokolovny získat. Žádost podával klub, protože městys nemohl žádat o dotaci na majetek, který není jeho. Z Leaderu získal sportovní klub peníze na zateplení a obnovu střechy nad tělocvičnou a bytem. Žádná dotace nepokryje sto procent nákladů, je nutná finanční spoluúčast žadatele. Daných 280 tisíc korun klub k dispozici neměl, proto mu je daroval městys. Podařilo se tak opravit zhruba polovinu střechy budovy,“ vysvětluje starosta.

V sokolovně se nachází klubovna, občerstvení, zázemí pro fotbalový oddíl, služební byt a sál, který je však už delší dobu nevyužívaný. Chybí v něm topení, parketová podlaha je poškozená a pro taneční zábavy a plesy se využívá kulturní dům. Po celkové rekonstrukci, jejíž náklady jsou odhadovány na 15 milionů korun, by se měl sál sokolovny využívat jako tělocvična.

„Sloužila by nejen základní škole, jejíž tělocvična ve školní budově je malá, ale i veřejnosti. V první řadě se musíme zaměřit na dokončení opravy střechy a sanaci budovy od zemní vlhkosti. Obojí máme v plánu v tomto roce. Stejně jako přípojku na splaškovou kanalizaci,“ přibližuje Tomáš Valer. Za to, že sportovní klub převede sokolovnu do majetku městyse bezúplatně, ji bude moci nadále bezplatně využívat. Nebude hradit nájem, jen náklady za spotřebovanou energii.

Markéta Hartlová

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.