Nová ulice

NOVÉ STRAŠECÍ (lep). Vzhledem k tomu, že po předchozí výstavbě dopravní a technické infrastruktury se již začínají stavět rodinné domy mezi Rudskou cestou a Nádražní ulicí, bylo nutné určit a projednat název nové ulice.

Město oslovilo historika Jana Černého, který již zpracoval návrhy na pojmenování ulic v jiných částech města. „Po konzultaci s ním bylo vzhledem ke vžitému a v současnosti již často užívanému názvu lokality doporučeno pojmenovat nově vzniklou ulici Na Pískách,“ konstatuje starosta Karel Filip.

Vzhledem k tomu, že rozhodnutí o názvech ulic je však vyhrazeno zastupitelstvu města, rada města pouze doporučila toto nové označení ulice schválit.

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.