Díky výsledkům ankety se změní parkování v sídlišti

Snížení poplatků za parkování

NOVÉ STRAŠECÍ. Letošní průzkum spokojenosti a postojů občanů Nového Strašecí byl podnětem k úpravě cen za parkování v Křivoklátském sídlišti. Rada města rozhodovala o podmínkách dalšího užívání parkovacích ploch ve výše jmenovaném sídlišti v polovině listopadu a při svém rozhodování přihlédla i k názorům novostrašeckých občanů, a to nejen z ankety.

Rozhodnutí předcházela i červnová beseda s občany o parkování a podzimní anketa. „V průzkumu bylo písemně osloveno pět set dvanáct respondentů přímo z Křivoklátského sídliště. Vrátilo se nám sedmdesát dva platných odpovědí, což je návratnost 14 %,“ upřesňuje starosta Karel Filip. O problému se podle jeho slov diskutovalo i na veřejné besedě, v komisích, bylo o něm psáno i v Novostrašeckém měsíčníku. „Vzhledem k tomu, že anketní lístky podzimního průzkumu byly doručeny respondentům v dostatečném předstihu, měli ti, kteří se k problému chtěli vyjádřit, dost času a příležitostí, aby tak učinili,“ dodává.

Z obdržených odpovědí byla nejlépe hodnocena varianta zpoplatnění všech míst a zlevnění poplatků. Rada města vzala v potaz názory občanů z obou anket i veřejné diskuse a schválila rozšíření ploch placených parkovacích míst v Křivoklátském sídlišti a současně snížila poplatky za parkovací místa.

Měsíční poplatek za parkovací místo na oploceném parkovišti byl stanoven na 250 korun a za všechna ostatní parkovací místa na sto korun. Ceny jsou platné od 1. ledna 2013. Zlevnění parkovacího poplatku se týká i placených parkovacích míst v ulici Okružní a Zahradní.

Rada města současně uložila tajemníkovi Jiřímu Tláskalovi připravit na následující jednání rady dodatek ke smlouvě o pronájmu komunikací, parkovacích míst a stání s technickými službami (TSNS), ve kterém budou uvedeny nové ceny parkovného a závazek, který zajistí vrácení vybraných finančních prostředků, snížených o nezbytné správní náklady, zpět do lokalit, v kterých se za pronájem parkovacích míst vybírá.

Do poloviny prosince tak budou obesláni všichni nájemci s dodatky ke smlouvám s uvedením nových cen za parkovací místa. TSNS navíc zajistí označení všech pronajatých míst dodatkovou tabulkou s uvedením čísla parkovacího místa nebo označením parkovacího místa.

Lenka Pelcová

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.