Město stále řeší, jak docílit zlepšení kvality vody

Rybník odrazuje rekreanty

JESENICE. V takovém stavu, v jakém byl Velký rybník v Jesenici koncem letošního léta, by ho město v budoucnu nerado znovu vidělo. Bohužel moc možností, jak stav vody ovlivnit, nemá. Rybník je v majetku pozemkového fondu, a protože je oficiálně vedený jako chovný, nikoli rekreační, úřady moc nezajímá, že si rekreanti stěžují, že voda páchne a nedá se v ní koupat.

„Nepamatuji, že by rybník v minulosti vypadal tak hrozně jako letos na konci léta, také jsme nikdy neměli na stav vody tolik stížností. Nejen od místních, ale i chatařů a lidí ubytovaných v kempu. Léto bylo opravdu teplé, voda začala extrémně zelenat a na březích ležela spousta leklých ryb, takže rybník hodně zapáchal,“ popisuje starosta Jan Polák.

Město u rybářské společnosti, která má rybník dlouhodobě pronajatý, urgovalo zlepšení stavu, ale situace se nijak nelepšila. Nakonec se obrátilo i na majitele vodní plochy, tedy pozemkový fond, a na českou inspekci životního prostředí. „Pozemkový fond nám odepsal, že na místě provedl kontrolu a že by v zimním období mělo dojít k některým úpravám. Především že by rybáři měli posekat břehy, které kvůli tomu, že je v rybníku méně vody, příliš zarůstají. Podle inspekce životního prostředí nedošlo k žádnému pochybení při dodržování manipulačního řádu a důvodem zhoršené situace byly extrémní teploty a skutečnost, že je tu kvůli srážkovému stínu Krušných hor málo vody,“ říká starosta s tím, že se domnívá, že se ale na tento fakt dá reagovat a přizpůsobit hospodaření tak, aby k podobnému extrému nedocházelo.

„Chovný rybník to byl vždycky, extrémní počasí bývalo i v minulých letech, přesto nikdy nebylo ve vodě tolik brčálu,“ vysvětluje Jan Polák. Bývalé vedení města bohužel před několika lety, kdy probíhalo řízení ohledně využití Velkého rybníka, zaváhalo a nedalo si do požadavků, že má sloužit nejen pro chov ryb, ale i pro rekreaci. V tom případě by totiž byla pravidla nastavena jinak.

„Před dvěma lety jsme se dotazovali i na ministerstvu životního prostředí, jestli by nebyla možnost získat rybník do majetku města. Ale vlastnicky je to s ním složité. Kdysi patřil k panství Černínů, a tak byl na něj veden restituční nárok. Jestli už soud v této věci rozhodl, nebo řízení stále probíhá, nevíme. Pozemkový fond ale každopádně může rybník nabídnout zájemcům až poté, co bude ve sporu definitivně rozhodnuto. Možnost bezplatného převodu nebo zvýhodněného prodeje městu by sice byla hezká, ale příliš se s ní nedá počítat,“ říká starosta.

Pro město je Velký rybník důležitý, je totiž alfou a omegou jeho cestovního ruchu. „Bohužel nám letos řada klientů ubytovaných v autokempu sdělila, že sem z důvodu páchnoucího rybníka už víckrát nepřijedou. V posledních dvou letech jsme do kempu investovali nemalé finanční prostředky, proto nemůžeme být ke stavu rybníka lhostejní,“ uzavírá Jan Polák.

Markéta Hartlová

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.