Foto

Do zrekonstruovaných dílen chodí sedmé až deváté ročníky na nový předmět technická výchova. Využívat se budou ale i na další pracovní a výtvarné výchovy.

Projekt za 8,5 milionu zlepší manuální zručnost dětí

Ze skanzenu moderní dílna

MŠEC. S manuální zručností dětí je to bída. Když si některé ještě v druhé třídě nejsou schopny samy uvázat tkaničku, sotva zvládnou uříznout prkno, zatlouct hřebík nebo vyrobit něco jednoduchého. Většina škol má sice z let minulých školní dílny, ale ty připomínají spíš zaprášený skanzen, protože se v nich předmět pracovní výchova vyučoval naposledy před deseti nebo dvaceti lety. Podobné dílny měli ještě před nedávnem i v Základní škole Mšec. Dnes už je to ale moderně vybavené pracoviště. A to díky penězům z dotačního programu Evropské unie.

„Dílny jsou v samostatném domku za školou. Ten byl v havarijním stavu, a tak se dílny léta nevyužívaly. Proto jsme s kolegyní před dvěma lety sepsaly projektovou žádost do Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Naším hlavním cílem bylo zrekonstruovat a vybavit dílny, jenže čistě investiční projekty tento program nepodporuje. Proto jsme z rekonstrukce objektu a nákupu vybavení musely udělat jen dílčí téma, které je nutné pro realizaci vzdělávacích aktivit,“ vysvětluje zástupkyně ředitelky Šárka Vondrová.

Spousta deváťáků ZŠ Mšec odchází na učební obory a odborné školy technického zaměření, proto škola cítila, že je absence dílen její velkou slabinou. Navíc na škole nebyl žádný učitel, který by měl aprobaci na technické předměty. I s tím tedy projekt počítá a jeho součástí jsou i semináře (třídenní) pro učitele. Garantem projektu se stala Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, katedra speciální pedagogiky.

„Její vedoucí docent Zdeněk Friedmann projevil neskutečnou ochotu nám pomoci. Je naším hlavním konzultantem. Ať už pro opravy samotného objektu, tak pro sestavení školního vzdělávacího programu. Zavedli jsme nový předmět technická výchova, který je určený pro žáky sedmého až devátého ročníku a bude ho vyučovat nový kolega, kterého jsme přijali od září,“ přibližuje Šárka Vondrová.

Dotační podmínky umožnily použít na investiční náklady jen menší procento peněz. Z celkové částky 8,5 milionu korun jen 800 tisíc korun. Z toho důvodu nemohly být dílny zrekonstruovány se vším všudy. Nedošlo tedy například na zateplení nebo opravu přilehlých skladů. „Práce začaly na jaře a pokračovaly přes prázdniny. Vyměnily se všechny rozvody, vnitřky se udělaly nové od podlahy po strop, vyměnila se okna a dveře, opravilo sociální zařízení, střecha a nakoupilo vybavení a zásoby materiálu. V září a říjnu ještě probíhaly dokončovací práce, proto výuka v dílnách začne naplno až nyní, ale žáci pomáhali s montáží stolů a židlí, vybalovali nářadí, takže i to už se dalo zahrnout do výuky pracovních činností,“ přibližuje zástupkyně ředitelky.

V dílnách jsou nyní dvě velké samostatné místnosti. Jedna slouží jako klasická technická dílna, druhá je keramická vybavená pecí a hrnčířským kruhem. Keramika se ukázala jako velmi dobrý tah, děti o ni mají enormní zájem a jakmile škola vyhlásila nepovinný předmět práce s keramikou, byl okamžitě naplněn. Do projektu se podařilo zahrnout i učebnu přírodovědných předmětů. Škola je tedy vybavena i moderní laboratoří a disponuje spoustou užitečných pomůcek pro výuku přírodopisu, fyziky a chemie.

Tříletý projekt ale bude žáky seznamovat s technickými předměty i v terénu. Zahrnuje spoustu exkurzí do firem a přednášek odborníků, což by mělo žáky motivovat ke studiu na školách technického zaměření, protože právě v této oblasti je na trhu práce největší nedostatek zaměstnanců.

Markéta Hartlová

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.