Ohrožená přehrada Klíčava

RUDA/ZBEČNO. Policisté začali minulý týden prošetřovat znečištění potoka Karlův Luh. Výsledky expertíz látek, které byly v potoce objeveny 23. září, ukázaly, že se jedná o trestný čin na úseku ochrany životního prostředí. Znečistění zachytil rybník Klíčava, z něhož od doby havárie vytéká voda kontaminovaná atrazinem, což je zakázaný pesticid. Do vodovodního řadu se naštěstí závadná voda nedostala.

Potok Karlův Luh je jedním z přítoků přehrady Klíčava, která zásobuje pitnou vodou tisíce domácností na Kladensku a Rakovnicku. „Přímo ve vodním toku se nacházely dva kovové obaly obsahující závadné látky, dřevěný sud s pozůstatky nebezpečné látky, pravděpodobně ložiskové vazelíny. Na břehu potoka byly rozházeny plastové a papírové pytle obsahující pesticidy a herbicidy. Pytle byly poškozeny a látka z nich se dostala do okolního prostředí. Jeden prázdný pytel byl vytažen přímo z vody,“ říká mluvčí MěÚ Rakovník Alida Štulajterová.

Stochovští a rakovničtí hasiči instalovali norné stěny a zasypali látku sorbenty. Současně byl proveden odběr vzorků závadných látek a odeslán k analýze. „Z výsledku laboratorních analýz vyplývá, že došlo ke kontaminaci potoka bezprostředně pod místem havárie. Z rozborů také vyplynulo, že největší znečištění bylo zachyceno v rybníku Klíčava,“ vysvětluje mluvčí radnice. V barelech a pytlích byl nalezen především atrazin, který se používal v zemědělství jako pesticid. V zemích Evropské unie jsou pesticidy s touto látkou zakázány od roku 2005.

Podle odboru životního prostředí z tohoto rybníka vytéká od začátku havárie voda o stálé koncentraci atrazinu 1400 ng/l (přípustná hodnota v pitné vodě je maximálně 100 ng/l). Jedná se tedy o havárii, která ohrožuje jakost vody ve vodárenské nádrži Klíčava. Monitoring vody byl prováděn také na klíčavské přehradě. Provozovatel zdejší úpravny vody sdělil, že ve vzorcích odebraných na úpravně vody nebyly pesticidní látky nalezeny. Závadná voda se tedy do vodovodních řadů nedostala.

Podle mluvčí kraje Markéty Vítkové bude stát odstranění ekologické havárie přes půl milionu korun. Pokud policie najde viníka, bude částka účtována jemu.

„Kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu poškození a ohrožení životního prostředí, kde je nejvyšší trestní sazba do tří let,“ dodává mluvčí policie Jana Žáčková.

Redakce

Anketa
Co říkáte novému parkovacímu systému na Husově náměstí, který město spustí od 1. 8.?
Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.